جزای اعمال

توبه و مواخذه گناهان

اگر شخصى از اعمال گذشته توبه كند آيا در قيامت از آنها مواخذه خواهد شد؟

«توبه» موجب بخشش و محو گناه است. البته اگر گناهى باشد كه با حقوق مردم ارتباط داشته باشد (مانند غصب اموال)، بايد آن را ادا كند و نيز اگر ترك واجب دينى باشد (مانند نماز، روزه، حج و...) بايد قضاى آنها را بجا آورد و اگر كفاره بر آن مترتب شده در صورت توان، كفاره را نيز بپردازد. در هر صورت اگر توبه با شرايطش محقق شود، در قيامت از آن عمل مواخذه نمى‏شود؛ زيرا از پيش لطف الهى شامل آن شده و توبه بنده را پذيرفته است.

تجسم اعمال در قران

سوره‏ها و آياتى كه درباره تجسم اعمال در قيامت بيان شده است چيست؟

پاداش و مجازات آخرت، تجسم يافتن عمل انسان است. نعيم و عذاب آنجا، همين اعمال نيك و بد است كه وقتى پرده كنار رود، تجسم و تمثل پيدا مى‏كند. تلاوت قرآن صورتى زيبا پيدا مى‏يابد و در كنار انسان قرار مى‏گيرد. غيبت و رنجانيدن مردم به صورت خورش سگان، جهنم در مى‏آيد و...

پذیرش اعمال با اعتقادی ضعیف

من به وجود خداوند جهان اعتقاد دارم و نماز مي خوانم و خود را پيرو مذهب تشيع مي دانم ولي شايد مثل بسياري از افراد چون پدر و مادر من بر اين آيين بوده اند اين مسلک را برگزيده ام و روي اديان و مذاهب ديگر تحقيقي به عمل نياورده ام و از طرفي اعتقاد من به بسياري از صفات خداوند متعال مانند: سميع، بصير، قادر و ... ضعيف است. حال سؤل من اينست که: آيا فرداي قيامت اعتقادات و اعمال من پذيرفته خواهد شد؟

ديني که به تقليد باشد چه اسلام و چه مسيحيت چه دين ديگر به حکم قطعي عقل مردود است و آيات و روايات بسياري هم مؤيد اين حکم عقل می باشد. اول: از منظر عقل نگاه مي کنيم که آيا عقل اجازه مي دهد که ما در اصل دين تقليد کنيم؟ حال چه از پدر و مادر که چون آنها مسلمان هستند ما هم مسلمان باشيم يا تقليد از هر شخص ديگر ولو از دانشمندان و بزرگان؟ اول بايد ديد معناي تقليد چيست؟ تقليد بر دو قسم است: تقليد عاقلانه : يعني مراجعه در عمل به کارشناس مربوطه. مثلا در بيماري به پزشک، در ساختمان سازي به مهندس و در مسائل ديني به مرجع تقليد. تقليد کورکورانه : يعني پيروي از ديگران بدون مطالبه دليل، که مورد بحث ماست.

باز خواست انسان در اخرت

چرا انساني را كه خداوند مي آفريند بعد او را بعد از مدتي زندگي کردن، به آن دنيا مي برد و بازخواست مي کند؟

آفريدگار عالم از جود و كرمش مخلوقات را ايجاد كرد و بدانها كه تا پيش از اين وجودي نداشتند هستي بخشيد و متناسب با وجودشان آنها را در جهاني داخل كرد تا رشد كنند و بتوانند پس از آن وارد جهاني برتر شوند. همانطور كه كودك نخست بايد 9 ماه در شكم مادرش بسر برد تا پس از آن بتواند آن دنيا را ترك گويد و وارد دنياي خارج گردد چرا كه امكان ندارد از همان ابتدا وارد جهان خارج گردد. انسان نيز بايد نخست چند صباحی را در اين عالم مادي بسر برد تا بتواند وارد عالمي ديگر گردد.
انسان در اين عالم با كارهايي كه انجام مي دهد باعث مي گردد تا روحش به صفات و كمالاتي – خواه خوب و خواه بد و - متصف گردد.

آخرت دانشمندان غيرمسلمان

پاداش دانشمنداني که خدمات بزرگي به بشر کرده اند ولي ديني غير از اسلام دارند چگونه داده مي شد؟ آيا به صورت تخفيف عذاب است يا مزه بهشت را هم مي چشند؟

قرآن و روايات به طور صريح اعلام مى‏دارد كه تنها اسلام و تشيع كه همان حقيقت اسلام ناب است از افراد پذيرفته مى‏شود و اين به معناى آن نيست كه همه مسلمانان و شيعيان اسمى وارد بهشت مى‏شوند؛ شرط رفتن به بهشت از نظر قرآن كريم ايمان و عمل صالح است.
اما در مورد افراد ديگر اديان و مذاهب بايد گفت: آنان به سه دسته تقسيم مى‏شوند كه هر يك حكمى جداگانه دارند:
يك. با اسلام و تشيع آشنا شده؛ ولى به دليل تعصّب يا عناد و لجاجت از پذيرفتن آن سرباز مى‏زنند. چنين افرادى به فرموده قرآن كريم اهل جهنم‏اند.
دو.