جزای اعمال

اعمال بي ‏نماز

اگر خداوند از حقش در روز قيامت مى‏گذرد پس چرا اعمال نيك تارك‏ الصلاه ‏مقبول نيست؟

الف) البته درست است كه نماز حق اللَّه است و خداوند در بعض موارد نسبت به بعضي افراد ممكن است از حق خودش بگذرد، لكن اين بدان معني نيست كه در قيامت فقط به حق الناس توجه مي‏شود. بل به اين معني است كه اگر در مواردي از حق خودگذشت، ليكن از حق ديگران نمي‏گذرد، زيرا ظلم به آنها است.
ب ) آنچه در حديث آمده و شنيده‏ايد كه «اول چيزي كه در قيامت مورد محاسبه قرار مي‏گيرد نماز است و در صورت پذيرفته شدن آن اعمال ديگر هم پذيرفته مي‏شود و الا نه»:
اولاً، بيانگر اهميت واقعي نماز است.

آخرت فرزند كافری که به سن تکلیف نرسیده

سرنوشت فرزند زن و مرد کافر که از دنيا رفته است اما به سن تکليف نرسيده است در آخرت چگونه خواهد بود؟

در ابتدا بايد توجه به اين نكات ضروري است:
1. شرط تكليف بلوغ است
يكي از مهم ترين شرط تكاليف اعم از واجب و حرام، بلوغ است.(امام خميني، رساله توضيح المسائل، ص 360، مسئله 2252).(رسيدن سن در دختران به 9 سال قمري و در پسران به 15 سال قمري و يا علائم ديگر كه در رساله ها بيان شده است).(همان).
در نتيجه كسي كه بالغ نباشد تكليف ندارد، واجب و حرام نسبت به او مطرح نيست.

محاسبه اعمال بيماران رواني

محاسبه اعمال خلاف كسانى كه بيمار روانى هستند به چه صورتى خواهد بود؟

اگر واقعاً بر اثر بيماري رواني مرتكب خلاف شده باشد به طوري كه در هنگام عمل متوجه انجام خلاف نبوده است، گناهي ندارد اما اگر اختيار داشته و مرتكب خلاف شده باشد هر چند بيماري هم داشته باشد عذاب مي‏گردد.

محاسبه اعمال خارجیها

خارجي ها چگونه اعمالشان محاسبه مي شود؟

در مورد افراد ديگر اديان و مذاهب بايد گفت: آنان به سه دسته تقسيم مى‏شوند كه هر يك حكمى جداگانه دارند:
يك. با اسلام و تشيع آشنا شده؛ ولى به دليل تعصّب يا عناد و لجاجت از پذيرفتن آن سرباز مى‏زنند. چنين افرادى به فرموده قرآن كريم اهل جهنم‏اند.
دو. با اسلام و تشيع آشنا نيستند؛ ولى در جهالت خود مقصراند؛ يعنى، از وجود دينى به نام اسلام يا مذهبى به نام تشيع مطلع‏اند؛ ولى با وجود همه امكانات و شرايط لازم براى جست‏وجوى حقيقت اقدامى نمى‏كنند. چنين افرادى در حد تقصير خويش روز قيامت مجازات مى‏شوند.

جزا و پاداش كودكان در قيامت

در سايت شما در مورد سؤالي كه گفته شده بود «چرا علي اصغر(ع) به بهشت مي رود؟» يكي از دلايلي كه ذكر كرده بوديد اين بود كه خدا در نظر مي گيرد كه شخص وقتي بزرگ شد چه كارهايي انجام مي دهد بعد او را وارد بهشت يا جهنم مي كند خوب با اين وجود در مورد كودكي كه حضرت خضر(ع) هم كشت بايد اين چنين باشد و او وارد جهنم بشود؟

در اين جا فرق است بين لوازم عدل و لوازم رحمت. بر اساس عدل الهي هر عملي که ارتکاب نشده نمي توان مجازات کرد حتي اگر به حدي رسيده که قصد آن را داشته باشد. به اصطلاح حقوقي قصد ارتکاب جرم بدون انجام آن جرم محسوب نمي شود. اما در مورد بهشت اصل رحمت حاکم است و بر اساس آن اعمال يا نيات مي توان قصد کننده کار خير را پاداش داد، هر چند به انجام آن نرسيده باشد، و هم چنين است در مورد پاداش صالحان بالقوه. به بيان ديگر در مورد پاداش مي توان از روي رحمت براساس ويژگي هاي بالقوه پاداش داد، اما در مورد کيفر فعليت جرم لازم است، نه بالقوه بودن آن.