بهشت

يكنواختي بهشت

آيا جاودانگى در بهشت، يكنواختى و دلزدگى را به دنبال ندارد؟

>فرق دنيا و آخرت‏<BR>چنانچه ميان دنيا و عالم قيامت مشابهت‏هايى وجود دارد، تفاوت‏هايى نيز هست؛ درست مانند حيات افراد در عالم دنيا و زندگى طفل در رحم مادر، به طورى كه تفاوت دوره نه ماهه تا حدود نود ساله دارد. بعضى از تفاوت‏هاى دنيا و آخرت از اين قرار است:<BR>1 . ثبات و تغيير<BR>در اين جهان حركت و تغيير هست؛ كودك، جوان مى‏گردد، كامل مى‏شود، به پيرى مى‏رسد و سپس مى‏ميرد. در اين جهان نوها كهنه مى‏شوند و كهنه‏ها از بين مى‏روند؛ ولى در جهان آخرت پيرى و كهنگى وجود ندارد و مرگى در كار نيست: آنجا جهان بقا و اينجا جهان فنا است.

جاودانگي بهشتيان‏

در قرآن آمده است كه اگر انسان در اين دنيا، زحمت زيادى بكشد و سختى‏ها و رنج‏ها را تحمل كند و وظايف دينى‏اش را به خوبى انجام دهد ؛ خدا او را به بهشت مى‏برد و او در آنجا جاودانه خواهد بود . مى‏خواستم بدانم «جاودان بودن» چگونه است؟ آيا اصلاً مى‏شود انسان جاويدان باشد و نميرد و پير و فرسوده نشود؟ لطفاً در اين مورد توضيح دهيد ؛ چون بعد از گذشت مثلاً 100 يا 200 سال، بالاخره پير و فرسوده مى‏شود؟ آيا درست است كه مى‏گويند يك روز اينجا معادل با صد سال آنجا است؟ يا اينكه صد سال اينجا معادل است با يك روز آنجا؟

پيرى و فرسودگى از ويژگى‏هاى موجودات مادى است ؛ زيرا عوامل طبيعى و فراز و نشيب زندگى، موجب فرسايش ماده مى‏شود . اما موجودات عقلى و برزخى، تحت تأثير اين گونه عوامل نيستند . به طور مثال 4=2*2 هميشه ثابت است و حالت خودش را حفظ مى‏كند و يا صورت مثالى انسان‏ها در عالَم رؤيا و عالم برزخ، شكل خود را مى‏تواند به طور ثابت نگه دارد . همچنين نظام حاكم بر قيامت، مانند نظام حاكم بر دنيا نيست تا مسئله فرسودگى، پيرى و نو و كهنه شدن در آن مطرح باشد .

احساس نقمت و نعمت اخروی

آيا عذاب جهنم و نعمت بهشتى، مانند چيزهايى است كه در اين دنيا احساس مى‏كنيم؟

از آنجا كه در قيامت، آدمى هم روح دارد و هم جسم - البته روح و جسم متحول شده و مناسب با سنخ و قوانين و سنن آن عالم - عذاب جهنم و نعمت بهشت هم به روح تعلق دارد و هم به جسم و اين مطلب را آيات و روايات تاييد مى‏كنند.ملا محسن فيض كاشانى، اصول المعارف، صص 224 و 225.
براى روشن شدن بهتر مطلب در باب عذاب جسمى و روحى جهنم و همين نعمت جسمى و روحى بهشت به چهار آيه از قرآن بسنده مى‏كنيم:
1. عذاب جسمانى: آتش سوزان، (اعلى (2): آيه 12) مى‏خورند؛ ولى سير نمى شوند (واقعه (56)، آيات 51-53).
2. عذاب روحانى: سوختن نفس آدمى، (همزه (104)، آيات 4-7)، حسرت بى پايان، (آل عمران(3)، آيه 192).

مكان بهشت و جهنم

لطفا در مورد بهشت و جهنم توضيح دهيد که چگونه هستند آيا مکاني به عنوان بهشت هست و مکاني به عنوان جهنم و ... ؟

جايگاه بهشت:
انساني كه در نشئه ماده عنصري زندگي مي كند بسياري از داوري ها و انتظارات او هم صبغه عنصري و مادي دارد. او براي هر چيز، جا و مكان مادي تصور مي كند و فرآيند همه امور را در راستاي زمان و مكان طبيعي ميش نگرد. حال اگر از او پرسيده شود جاي مسأله 4 = 2 + 2 كجاست، يا جاي معادله 9 = ايكس + 4 كجاست؟
خواهد گفت: اين مسأله اي رياضي يا معادله اي جبري است و نمي تواند جايي داشته باشد. امري است كه جنبه متافيزيكي دارد و خارج از محدوده تاريخ و مكان، بلكه اساسا علوم و دانش هاي بشري ذاتا مجرد ازماده است و زمان و مكان ندارد و از جان انسان بيرون نيست.

اوصاف بهشت وجهنم

در مورد بهشت و جهنم توضيح دهيد.

حقيقت بهشت تجلّى رحمت و مغفرت خداست و جهنم تجلّى غضب و لعنت خداست. توضيح مطلب اينكه؛ اولاً گاهى اين چنين گمان مى‏شود كه «بهشت» و «جهنم» دو موضوع جداگانه بوده، مستقلاً مطرح است.