بهشت

ترقی در بهشت

آيا در بهشت مراحل ترقي وجود دارد ؟

ريشه رشد و ترقي انسان در آفرينش بر اين استوار است كه مظهر كامل اسماء و صفات الهي است و چون حدي براي اسماء‌ و صفات الهي نيست ،پس يكسره انسان در حالت عروج نزد خداوند است . خداوند در قرآن مي‌فرمايد : « براي آنان (بهشتيان )‌ هر چه بخواهند فراهم است »
آنگاه مي‌فرمايد : « و نزد ما افزوني و بسياري است »
(ق ، آيه 35)
همچنين مي‌فرمايد « فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين »
( سجده / 17)
يعني در بهشت نيز رشد و ترقي است به سوي درك بيشتر و تلذذ بيشتر خداوند مي‌فرمايد :{ يا أيها الناس أنتم الفقراء الي الله }
(فاطر /15)

حيوانات بهشتي

آيا در بهشت پرندگان زيبا مانند بلبل و طوطي وجود دارند همچنين حيوانات ؟

يکي از نعمتهايي که خداوند براي نيکان و مقربان خلق فرموده ، مرغان و پرندگان بهشتي است اين مرغان دو نعمت براي اهل بهشت دارند .
يکي اين که آنان از نغمه و آواز خوش پرندگان بسيار لذت بده به طوري که تمام وجودشان موقع آواز و نغمه سرايي متوجه آنها مي شود.
ديگران که از گوشت لطيف و با طعم و بامزه آن ها استفاده مي کنند قرآن کريم در اين باره مي فرمايد:
«و لحم طير مما يشتهون ، براي مقربان ، گوشت مرغ و گوشت پرنده از هر نوع و هر رنگ و هر چه بخواهند و اراده کنند آماده است » (1)

گرسنگي در بهشت

گفته شد كه آدم در بهشت گرسنه و تشنه نخواهد شد ولي در سورة بقره آمده است كه شما دو نفر هر چه مي خواهيد به گوارايي بخوريد چگونه اين دو مطلب را جمع مي كنيد ؟

موضوع بحث را با يك سؤال شروع مي كنيم :بهشت آدم كدام بهشت بود ؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر چه بعضي آن را بهشت موعود نيكان و پاكان مي دانند ولي ظاهر اين است كه آن بهشت نبود بلكه يكي از باغهاي پر نعمت و روح اقراي يكي از مناطق سر سبز زمين بوده است ! چرا ؟ زيرا :

توليد نسل بهشتيان

آيا در بهشت هم انسان زاد و ولد مى‏كند؟ پاسخ هر چه باشد، دليل آن را بگوييد و توضيح دهيد.

پيش از پاسخ دهى به پرسش شما، توجه به دو نكته ضرورى است:

ازدواج بهشتيان‏

آيا در بهشت، انسان زاد و ولد مى‏كند؟ پاسخ هرچه باشد، دليل آن را بگوييد و توضيح دهيد؟

پيش از پاسخ دهى به پرسش شما، توجه به دو نكته ضرورى است:<BR>يكم . عالم دنيا و عالم آخرت، دو عالم از عوالم هستى بوده و هر يك آثار ويژه خود را دارند . به همين جهت است كه براساس آيات و روايات، براى ورود روح و بدن به عالم قيامت، نياز به تحوّل اساسى است تا اين دو قابليت پذيرش احكام و قوانين قيامت را بيابند .