بهشت

بهشت و جهنم جسمانى‏

آيا منظور از آتش جهنم يا گوارايى طعام بهشت، چيزى است كه در اين دنيا احساس مى‏كنيم‏ يا يك نوع احساس روحى و روانى است؟

از آنجا كه در قيامت آدمى هم روح دارد و هم جسم (البته روح و جسم متحوّل شده و مناسب با قوانين و سنن آن عالم)، عذاب جهنم و نعمت بهشت، هم به روح تعلق دارد و هم به جسم و اين مطلب را آيات و روايات تأييد مى‏كند «2».
براى روشن شدن بهتر مطلب در باب عذاب جسمى و روحى جهنم و نيز نعمت جسمى و روحى بهشت، به اشارات چند آيه از قرآن بسنده مى‏شود:
1. عذاب جسمانى: آتش سوزان، «3» مى‏خورند؛ ولى سير نمى‏شوند «4»؛
2. عذاب روحانى: سوختن نفس آدمى «5» و حسرت بى‏پايان «6»؛
3. نعمت جسمانى: نوشيدنى‏هاى گوارا «1»؛
4. نعمت روحانى: خشنودى خدا «2» و زدودن كينه از نفوس «3».

يكنواختى در بهشت‏

آيا جاودانگى در بهشت، يكنواختى و دلزدگى را به دنبال ندارد؟

فرق دنيا و آخرت‏
چنانچه ميان دنيا و عالم قيامت مشابهت‏هايى وجود دارد، تفاوت‏هايى نيز هست؛ درست مانند حيات افراد در عالم دنيا و زندگى طفل در رحم مادر، به طورى كه تفاوت دوره نه ماهه تا حدود نود ساله دارد. بعضى از تفاوت‏هاى دنيا و آخرت از اين قرار است:
1. ثبات و تغيير
در اين جهان حركت و تغيير هست؛ كودك، جوان مى‏گردد، كامل مى‏شود، به پيرى مى‏رسد و سپس مى‏ميرد. در اين جهان نوها كهنه مى‏شوند و كهنه‏ها از بين مى‏روند؛ ولى در جهان آخرت پيرى و كهنگى وجود ندارد و مرگى در كار نيست: آنجا جهان بقا و اينجا جهان فنا است. آنجا خانه ثبات و قرار و اينجا خانه زوال و فنا است.
2. زندگى خالص و ناخالص‏

ازدواج بهشتيان‏

آيا در بهشت، انسان زاد و ولد مى‏كند؟ پاسخ هرچه باشد، دليل آن را بگوييد و توضيح دهيد؟

پيش از پاسخ دهى به پرسش شما، توجه به دو نكته ضرورى است:

موجود بودن بهشت و جهنم‏

در روایات و متون اسلامی می خوانیم که بهشت و دوزخ هم اکنون وجود دارد و از پیش آفریده شده است سؤال این است که بهشت با آن عظمت در حال حاضر محل استقرار چه کسانی است یا در دوزخ تا قبل از قیامت چه خبر است؟ و وجود آنها چگونه با حکمت خدا وفق می دهد با توجه به این که بهشت و پاداش انسان های صالح و دوزخ را کیفر انسان های ناشایست می دانیم؟


1. طبق روایات اهل بیت (ع) نسل حضرت آدم تنها نسل انسانی نبوده و عالم کنونی نیز تنها عالم نیست. بلکه هزاران عالم قبل از این عالم کنونی وجود داشته و هزاران بار قیامت رخ داده است. بعد از این عالم و آدم نیز عوالم و انسانهای دیگری پدید خواهند آمد.

زاد و ولد در بهشت و عدالت خداوند

يا در بهشت مي توان توليد مثل كرد؟اگه اين طوري باشه ناعدالتي هستش كه بچه مادر بهشت متولذ شده و ما براي به دست اوردن بهشت كلي زحمت كشيده ايم اگر هم توليد مثل نشه پس چرا ميگن در بهشت هر چيزي كه بخواهي بهت مي دن