عالم ذر

عالم ذر و ملكوت

لطفا راجع به عالم ملكوت و ذر توضيح كاملي برايم بدهيد.

جهان هستى داراى عوالم گوناگونى است: عالم اسماى الهى، عالم تجرد، عالم مثال و عالم مادى. ميان عالم مادى و اسماى الهى دو عالم تجرد و مثال وجود دارد. در فلسفه اسلامى - به ويژه در حكمت متعاليه - مستدل شده است كه عوالم هستى با نظام و ترتيب خاصى از ذات حق - كه در مظاهر اسما متجلى است - سرچشمه گرفته است. عوالم وجود از آثار و جلوه‏هاى اسماى الهى‏اند.
نخستين عالم پس از عالم اسماى الهى عالم تجّرد و جبروت است.

انتخاب والدين در عالم ذر

آيا والدينمان را در عالم ذر خود انتخاب كرده ايم؟ چگونه و بر چه اساسي؟

آنچه از ظاهر آیات و روایات استفاده می شود این است که خداوند متعال از پشت حضرت آدم(ع) فرزندان او و از پشت فرزندان او نوه های او و از پشت نوه های او نتیجه های او و به به همین ترتیب همه انسانها را از پشت پدرانشان گرفته و آنها را مخاطب قرار داده و فرموده است:« أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ . ــ آيا من پروردگار شما نيستم؟» و آنها گفته اند:«آرى ، گواهى مى‏دهيم.

نظر آيت الله جوادي آملي در مورد عالم ذر

لطفا بفرماييد نظر آيت الله جوادي آملي در مورد عالم ذر چيست؟


در مورد «عالم ذر» در ميان دانشمندان، مفسران، متكلمان و ارباب حديث، گفت و گوهاى زيادى واقع شده است، و اين نشانگر پيچيدگى موضوع (عالم ذر) مى‏باشد. خداى سبحان در قرآن كريم مى‏فرمايد: ... و اذ اخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذرّيتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم...؛ به خاطر بياور زمانى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم «ذريّه» آنها را برگرفت، آنان را گواه بر خودشان گرفت و از آنها پرسيد: آيا من پروردگار شمانيستم، آنان همگى گفتند: آرى، ما گواهى داديم، اين كار را خداوند به خاطر آن انجام داد كه در روز قيامت نگوييد ما از اين موضوع توحيد و معرفه الله غافل بوديم، (اعراف، آيه 172).

عالم ذر

عالم ذر و روز الست چيست؟ به طور کامل تشريح کنيد.

خداى سبحان در قرآن كريم مى‏فرمايد: «...وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى‏ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ...»؛ اعراف (7)، آيه 172.؛ «به خاطر بياور زمانى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم «ذريّه» آنها را برگرفت، آنان را گواه بر خودشان گرفت و از آنها پرسيد: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آرى، ما گواهى داديم.

ديدار انسان‏ها قبل خلقت

آيا انسانها قبلا از اين عالم در جايي همديگر را ديده اند؟


اگر مقصود ، قبل زمانی باشد ، خیر چنین واقعه ای در برهه ای از زمان رخ نداده است. چون تقدّم زمانی یک موجود بر خودش موجب تناقض می شود. امّا اگر منظور از قبلیّت ، قبلیّت غیر زمانی باشد ، چنین امکانی وجود دارد.
توضیح مطلب آنکه برای قبلیّت و بعدیّت ، هشت قسم شمرده اند که قبل و بعد زمانی یکی از آنهاست. نفس آدمی از آنجا که در امتداد حرکت جوهری بدن حاصل می شود ؛ و از حیث زمانی قبل از آن وجود نداشته است ، لذا نمی تواند از حیث زمانی قبل از بدن خودش وجود داشته باشد. لذا معنی ندارد که کسی زمان قبل از پیدایش مادّی خود ، نفسی (روحی ) داشته باشد تا آن روح در زمان سابق ، روح دیگری را ملاقات نمایند.