انسان شناسی

تنوع استعدادهاي انسان

چرا استعداد هاي انسان متنوع است؟

[استعدادهاي انسان تابع جايگاه او در نظام هستي و هدف از آفرينش او ست . انسان خليفه خدا در زمين و معمار سرنوشت خود و جامعه خويش است و لاجرم بايد از همه توانمنديهاي ممکن براي رقم زدن بهترين سرنوشت براي خود و ياري ديگران در اين عرصه و بويِژه در راستاي رسيدن به بالا ترين و والاترين سعادت جاودان ابدي برخوردار باشد.

تفاوت انسان‏ها

بنده يك سؤال برايم پيش آمده البته احتمالا وسواس ديني است ولي اگر لطف بفرمائيد ، جواب مرا بدهيد. علت اينكه خداوند در خلقت، انسانها را شبيه هم نيافريده چيست؟ يعني چرا مثلا ظاهر من با دوست من يكي نيست و يا چرا انسانها همه شبيه هم نيستند؟

مقتضاي حكمت و عدل الهي اين نيست كه همه مخلوقات را يكسان بيافريند; بلكه اقتضاي حكمت اين است كه جهان را به گونه اي بيافريند كه موجودات مختلف متناسب با هدف نهايي باشند.

قابليت‏هاي انسان

گفته مي شود به هر انساني به اندازه وسع او تکليف مي شود. آيا وسعت نفس اکتسابي است و هر کسي در بدو تولد به صورت بالقوه توانايي انسان کامل شدن را دارا است؟

وسع دو گونه است : اكتسابي و غير اكتسابي . به عنوان مثال شخص تيز هوش و كند ذهن از جهت توانشهاي ذهني وسع متفاوتي دارند بدون آنكه خود در آن دخالت داشته باشند.
دو انسان عالم و جاهل نيز كه ابتدا داراي شرايط برابر از جهات مختلف بوده ولي يكي تلاش و فعاليت علمي كرده و ديگري سستي و كاهلي ورزيده است هم اكنون وسع متفاوتي وجود دارد كه تفاوت آن ناشي از عملكرد خود آنها است.
اما آنچه مهم است اين است كه اگر چه وسع ذاتي و غير اختياري همگان چه بسا كاملا برابر و يكسان نباشد اما همه آنها و سع كافي در جهت رسيدن به كمال لازم ابدي و سعادت جاوداني را دارند .

انسان و ايمان

ايمان براي انسان نه انسان براي ايمان يه بابايي ازم پرسيد اين جمله رو تفسير کن تو که مسلموني، نتونستم خوب جوابشو بدم نمي دونم از کجا گيرش آورده؟


1. اين سوال ابتدا در جهان غرب رخ نمود و سپس از طريق برخي از به اصطلاح روشنفکر نمايان متمايل به غرب که گرايشات اومانيستي( انسان گرايي) دارند در جوامع اسلامي نيز مطرح شد.آنان عمدتا انسان را در حدّ يک حيوان پيشرفته فرو مي کاهند و جنبه هاي روحاني و الهي او را منکر شده يا ناديده مي گيرندو يا کمرنگ بي اهميت جلوه مي دهند. آنگاه در پرتو چنين نگرشي به اين مساله مي پردازند که:کارکردهاي دين چيست؟ انتظارات بشر از دين چيست و در چه حدّي است؟

انسان‏هاي قبل آدم(ع)

آيا قبل از آن که حضرت آدم و حوا (عليهما السلام) آفريده شوند انسان هاي ديگري در زمين و يا کرات ديگر زندگي مي کرده اند؟


مطلبي را که در خصوص وجود انسان هايي قبل از انسان فعلي که از نسل حضرت آدم(ع) مطرح فرموديد به صورت هاي گوناگون در روايات مطرح شده است مثلا امام باقر(ع) به جابر بن يزيد مي گويد: گويا تو گمان مي کني که خداوند فقط اين عالم را آفريد و بس و همچنين گمان مي کني که خداوند بشري غير از شما نيافريده است؟ آري به خدا قسم خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفريد و تو در آخر اين عالم ها و آدم ها هستي (خصال، ج 2، ص 450 و نيز بحارالانوار، ج 63، ص 82 - 83).