انسان شناسی

حقيقت انسان

حقيقت انسان چيست؟

بنا بر نظر برخي دانشمندان مانند الکسيس کارل، انسان موجودي ناشناخته است اما عظمت حقيقت انسان را شايد در اين کلام بلند بتوان نمايش داد که امام صادق(ع) فرموده است: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»؛ هر کس خودش را شناخت همانا پروردگارش را شناخته است.»، (مصباح الشريعه، ص 13)
با نگاهي نو به اين حديث مي توان گفت هر کس خداوند را به خوبي بشناسد، حقيقت انسان را به خوبي درک کرده است. حقيقت انسان نفخه اي از روح خداست که قابليت تجلي صفات جمال و جلال را دارا مي باشد از اين رو از انسان به عنوان خليفه خدا ياد شده است.

جایگاه ادمیان زمین یا بهشت

خداوند در آيه 30 سوره مبارکه بقره اشاره به اين نموده است که جايگاه آدميان در زمين است. بنابراين چرا حضرت آدم(ع) را ابتدا در بهشت قرار داد؟

1- انسان براي زندگي در زمين خلق شده است «اني جاعل في الارض خليفه؛ من در روي زمين جانشين (نماينده اي) قرار خواهم داد» (بقره، آيه 130).
پس مي بايست دير يا زود حضرت آدم و حوا به زمين بيايند و در آنجا به زندگي خود ادامه دهند.
2- حضور حضرت آدم و حوا در بهشت، در حقيقت براي كسب آمادگي حضور در زندگي در دنيا و زمين بوده است، نه اين كه دائما در آن باشند. البته بايد توجه داشت كه حضرت آدم و حوا در بهشت جاوداني نبوده اند زيرا اين بهشت در صحنه قيامت بروز و ظهور دارد.
در اين زمينه به موارد زير توجه کنيد:

دليل برتري انسان نسبت به جن

دليل برتري انسان نسبت به جن چيست؟

در عالم هستى برخى از موجودات غيرمحسوس‏اند و با حواس طبيعى و عادى، قابل درك نيستند. يكى از اين موجودات «جن» است. جن كه در اصل معنا و مفهوم «پوشيدگى» دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اى به نام «جن» نيز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از اين موجود به «جانّ» نيز ياد مى‏شود. الرحمن / 39 و حجر/ 27.
ماهيت و حقيقت اين موجودات، چندان براى ما روشن نيست؛ ولى از پاره‏اى آيات و روايات مى‏توان به برخى از مشخصات اين موجود دست يافت، از جمله:
1- از آتش آفريده شده و خلق آن پيش از خلق انسان است. حجر/ 27 - الرحمن/ 15.

تفاوت در ذات انسانها

هفته پيش در سخنراني که آقاي پناهيان در مسجد دانشگاه تهران داشتند بيان کردند که ذات برخي از افراد در مقابل خدا خوب است و ذات برخي از افراد بد است. چگونه امکان دارد بندگاني که همه در مقابل خداوند يکسان آفريده شده اند داراي دو ذات متفاوت باشند؟ لطفا توضيح دهيد.

نخست بايد دانست؛ آنچه به صراحت در آيات و روايات آمده، اختيار انسان و تأثير اعمال او در دنيا و آخرت است. مانند «انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا»؛ (انسان، آيه 3).
و حتي گاهي از تأثير اعمال انسان درجلب لطف خدا و يا محروميت از لطف خدا سخن به ميان آمده «ان عدتم عدنا...»

کسب كمال انساني برای غیر از چهارده معصوم

آيا به غير از 14 معصوم انسان ديگري در اين دنيابه کمال کامل نمي رسد؟

رسيدن به حد نصاب كمال انساني و انسان كامل شدن اختصاص به انبيا يا امامان(ع) ندارد. اين راه به روي همگان باز است و استعداد كلي كمال در همه انسان هاي هست، ولي در عين حال وجود اختلاف در ظرفيت‏ها و استعدادها و مايه‏هاى درونى انسان‏ها امرى غيرقابل انكار است كه علاوه بر قرآن كريم و روايات معصومين(ع)، مشاهده و تجربه نيز آن را تأييد مى‏كند.
قرآن كريم در مورد عموم انسان‏ها مى‏فرمايد: «و رفع بعضكم فوق بعض درجات ؛ و برخى از شما را بر برخى ديگر درجاتى برترى بخشيديم»(انعام، آيه 165).