خود شناسی

خودشناسي و خدا شناسی

از آنجا كه معرفت خدا از راه معرفت نفس پيدا مى‏شود، منظور از «معرفت نفس» يا خودشناسى چيست؟ چطور مى‏توان به آن دست يافت؟

اين پرسش ناظر به روايت مشهورى از حضرت على‏(عليه‏السلام) است كه فرمود: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»1؛ «هر كه خود را شناخت، خداى خويش را شناخته است».

خودشناسي و خداشناسي

چگونه از طریق خودشناسی به خدا شناسی پی می بریم؟


همان گونه كه مي دانيد در روايات اسلامي خود شناسي مقدمه خدا شناسي و نافع ترين شناختها معرفي شده است . براي توضيح رابطه اين دو، به مطالبي اشاره مي شود.
خدا شناسي داراي دو مرحله است، نظري و عملي.