روح انسان

ارتباط ارواح با عالم ماده

با اين که گفته ميشود براي مردگان يا روح انسان محدوديت زماني وجود ندارد پس چرا آنها فقط ميتوانند مثلا پنج شنبه ها خانواده ي خود را ببينند؟

در اینجا به سه مطلب اشاره می کنیم :
1- رابطه ارواح با زمان
2- اینکه ارواح تا چه اندازه می توانند با عالم ماده ارتباط داشته باشند
3- حقیقت زمان در عالم برزخ
1- زمان به آن معنایی که در دنیا وجود دارد در عالم برزخ معنی ندارد لکن موجود برزخی وقتی می خواهد با عالم ماده ارتباط برقرار کند ارتباط او مقیّد به زمان می شود ( خود اوموجود زمانی نمی شود ولی ارتباط او که فعل اوست زمانی می شود ) .

روح محدود

آيا روح محدود است يا غير محدود؟


اولاً، روح به علت مخلوق بودن، محدود است؛ اما محدوديت و عدم آن در هر چيزي به حسب خودش مي باشد. مثلا با توجه به اين كه روح امري مجرد است محدوديت آن از سنخ محدوديتهاي زماني يا مكاني نيست ، بلكه محدوديت نسبت به كمالات برتر است . بنا براين اگر » به صورت تسامحى،يعني به معناي سعه وجودى و ويژگى‏هاى خاصِ مرتبت وجودى در نسبت با مادياتبه آن نامحدود گفته شود اشكالي پديد نمي آيد. روح داراى ويژگى‏هاى مخصوص به خود است همچون منسوب بودن به حضرت حق مريم / 17 - مجادله / 22. ملازمت با ملائكه، اتحاد با آنها، اين كه روح اصل و باطن آنها و قائم بر آنهاست قدر / 4 - معارج / 4 - نبأ / 38 - نحل / 2.

تفاوت روح انسان و حيوان

تفاوت روح انسان و حيوان در چيست؟

معناي روح:
روح در قرآن بـه مـعـنـاى امر خداوند است كه همان كلمه ايجاد است و همان فعل مخصوص اوست بدون دخالت اسباب مادى و تاثيرات تدريجى آنها در آن. گـاهى اين روح به تنهايى توصيف شده است مانند : يوم يقوم الروح و الملائكه صفا ( نباء / 38 ) گاهى همراه با ملائكه توصيف شده است مانند : انزل به الروح الامين على قلبك ( شعراء / 193 ) و گاهى آن حقيقتى است كه در همه انسان ها دميده شده است : ثم سويه و نفخ فيه من روحه ( سجده / 9 ) و گاهى آن حقيقتى است كه همراه با مومنان و مويد آنان است : اولئك فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه ( انعام / 122 ) .

احضار روح

آيا فقط روح مردگان رو مي توانيم احضار کنيم؟

منظور از احضار روح ، احضار روح از عالم برزخ است لذا اختصاص به روح مردگان دارد ــ البته بسیاری از مدعیان احضار روح یا شیّادند یا تردستند یا دچار توهماتند و کم هستند کسانی که واقعا می توانند احضار روح کنند ــ اما فن دیگری نیز وجود دارد که با تسامح می توان آن را احضار روح زندگان دانست . این فن را تله پاتی می گویند که دارند گان این فن می توانند با افراد دیگر ارتباط ذهنی برقرار کنند .

تجرد نفس

تجرد نفس چيست؟

تجرد به معناي گسستن و رستن از بندهاي تعلق و محدوديتهاي مادي است .ماده موجودي محدودبه جهات مكاني و امتداد زماني است, يعني مكانمند و زمانمنداست. همچنين ماده فاقد شعور و خود آگاهي است. از طرف ديگر ماده مركب از قوه و فعل و همواره در حال شدن است و هيچ ثبات و استقراري ندارد.