روح انسان

احضار ارواح

در مورد احضار روح توضيح دهيد؟ آيا در احضار روح با نعلبكي، روح روي نعلبكي تأثير مي گذارد؟ حكم شرعي اين كار چيست؟

ادله مختلف فلسفي، حسي و تجربي بر اثبات وجود روح اقامه شده است. هم چنين نمي توان امكان ارتباط با ارواح را از طريق صحيح علمي براي افراد خبره در اين كار، انكار كرد. از سخنان پيشوايان بزرگ اسلام نيز امكان اين موضوع ثابت مي شود، ولي سخن در اين جا است كه تنزّل دادن مسأله اي به اين مهمي تا آن جا كه هر كس براي سرگرمي و تفريح نعلبكي يا استكان يا ميز گرد چرخاني درست كرده و مشتي مرد و زن و كوچك و بزرگ دور آن جمع شوند؛ يكشب روح بوعلي سينا را حاضر كنند و شب ديگر مزاحم زكريّاي رازي گردند و شب سوم انيشتاين را حاضر كنند و ...

نفس در نگاه روايات و فلاسفه و متکلمين

نفس را از زبان روايات و فلاسفه و متکلمين بيان فرمائيد.

درباره چيستي و حقيقت نفس ديدگاه هاي مختلفي مطرح است، برخي اين ديدگاه ها را به چهارده نظر و برخي به چهل نظر و گروهي ديگر آنها را به صد قول رسانده اند.

احضار روح

لطفا نحوه احضار روح را بنويسيد.

مدعيان احضار ارواح دو قسمند:
1. آنهايي كه داراي نفوس قوي هستند نظير انبياء ، اولياء و عرفای شامخين
2. آنهايي كه از حيث وجودي در حدّ مردم متعارفند ؛ كه اين گونه افراد بسيار زياد بوده و خود اينها نيز دو قسمند:
الف. مدعيان دروغين و شيّاد
ب. مدعيّان واقعي
احضار روح در گروه اول در واقع احضار روح نيست بلكه ملاقات روح است ؛ يعني اين گونه افراد به خاطر قوّت وجودي و ارتباطي كه با عالم ملكوت دارند مي توانند در حالتي معراج گونه به ملكوت راه يابند و با ساكنان ملكوت ديدار كنند. بنابراين در اين قسم روح پايين نمي آيد بلكه خود شخص تماس گيرنده ، به عالم ارواح صعود مي كند.

حقيقت روح

روح چيست؟

وجود انسان از دو بعد جسم و روح تشكيل شده است. آياتى از قرآن مجيد به اين نكته اشارت دارد: 1- {/Bإِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ‏{w5-19w}{I38:72-71I}/}؛ [خداى سبحان به فرشتگان فرمود: ]من بشرى را از گل آفريدم، پس آن گاه كه او را اعتدال بخشيدم و از روح خويش در او دميدم، شما موظف هستيد كه به او سجده كنيد، (ص، آيه 71 - 72).

ارتباط ارواح

آيا دليل قاطعي بر عدم ارتباط ارواح با انسان وجود دارد؟

در پاسخ به مسأله مديوم‏ها چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد:
1. آيا ارتباط با ارواح ممكن است؟
2. آيا علمى به نام «اسپرتيسم» يا «اسپريتواليسم» صحت دارد؟
3 . آيا آنچه به نام ارتباط با ارواح از طريق واسطه (مديوم) شايع است صحت دارد يا نه؟
4. آيا احضار ارواح شرعا جايز مى‏باشد؟
جواب :
1) اصل امكان ارتباط با ارواح چيز محالى نيست ليكن چنان نيست كه از هر كسى ساخته باشد بلكه شرايط ويژه و بسيار دشوارى را مى‏طلبد و تنها افراد بسيار برجسته‏اى توانايى چنين كارى را دارند و چه بسا در ميان هزاران نفر از مدعيان آن يك نفر نيز به سختى بتوان يافت كه درادعاى خود صادق باشد.