روح انسان

واقعیت احضار روح

آيا احضار روح واقعيت دارد؟ شرح دهيد.

احضار ارواح از چند جهت قابل بحث است:
الف) آيا احضار ارواح واقعيت دارد؟ بنابر آنچه كه در تحقيق اين موضوع آمده است، اكثر اين موارد تحت تأثير شخص احضار كننده انفعالاتى حاصل مى‏گردد و برخى از موارد آن نيز حيله و نيرنگ است.
در مواردى نيز كه واقعا احساس مى‏شود ارتباطى حاصل شده اين ارتباط در حقيقت با روح خود فرد است، شبيه حالتى كه در خواب براى انسان رخ مى‏دهد، اشخاص را مى‏بيند، با آنها صحبت مى‏كنند و... اين در حقيقت روح خود فرد است كه به اطراف و جوانب مختلف متوجه شده و مطالبى را اعم از صحيح و سقيم بازگو مى‏كند.

احضار روح

راجع به علم جوز اگر امکان دارد توضيح بفرماييد احضار روح روشش چگونه است؟ (براي تحقيق)

قسمت اول سؤال مفهوم نيست و ظاهرا چيزي به نام علم جوز نداريم. اما درباره احضار ارواح چند جهت قابل بحث است.
آيا احضار ارواح واقعيت دارد؟ بنابر آنچه كه در تحقيق اين موضوع آمده است، اكثر اين موارد تحت تأثير شخص احضار كننده انفعالاتى حاصل مى‏گردد و برخى از موارد آن نيز حيله و نيرنگ است.
در مواردى نيز كه واقعا احساس مى‏شود ارتباطى حاصل شده اين ارتباط در حقيقت با روح خود فرد است، شبيه حالتى كه در خواب براى انسان رخ مى‏دهد، اشخاص را مى‏بيند، با آنها صحبت مى‏كنند و... اين در حقيقت روح خود فرد است كه به اطراف و جوانب مختلف متوجه شده و مطالبى را اعم از صحيح و سقيم بازگو مى‏كند.

اثبات روح

ادله وجود روح يا نفس چيست ؟

1 - تـجـربـه تـاريـخـي و طـبـيعي نشان مي دهد كه انسان ها , حتي انسان هاي اوليه , همواره در گـفـتـه هاي خود از من يا خودم استفاده كرده اند , اين من يا خود از ابتداي خلقت هر انسان تا پايان زندگي او همواره وجود دارد و ماهيت يكپارچه و واحدي دارد . در حالي كه بدن و جسم او بارها و بارها تغيير مي كند .
2 - همه انسان ها دچار حالاتي مي شوند كه آن حالات نمي تواند در جسم و اجزاي مادي آن پديد آيد حالاتي مثل غم , شادي , ترس , اميد , ياس و ... بنابراين غير از بدن بايد چيزي در انسان باشد كه . اين حالات را داراست . اين چيز همان روح و نفس است .

دلیل تجرد نفس

چرا نفس انسان مجرد است؟

در پاسخ شما بايد عرض کنيم که اصولا غير از اجزاي مادي که جسم ما را تشکيل مي دهد يک حقيقت واحد و ثابت در سراسر عمر در وجود هر فردي محسوس است که همانند اجزاي مادي بدن او تعويض نمي شود وبا گذشت زمان پير و فرسوده نمي گردد و قابل تجزيه به اجزاء متعدد نمي باشد . اين حقيقت واحد که اساس وجود هر فردي از افراد بشر را تشکيل مي دهد و عامل وحد ت و ثبات شخصيت اوست همان روح يا نفس نام دارد (1)

روح موجودی زمانی و مکانی ؟

آیا روح موجودی زمانی و مکانی است؟

خير روح موجوديت زماني ومكاني ندارد .توضيح بيشتر اينكه :اصولا زمان تعبيري است مربوط به عالم ماده که ظرف تغييرات تدريجي واقع در عالم مزبور را تشکيل مي دهد. به ديگر سخن، زمان از حرکت ناشي مي شود و حرکت نيز از ويژگي هاي عالم ماده است؛ چرا که حرکت به منظور تبديل قوه به فعل انجام مي گيرد، در حالي که عالم مجردات روح و عالم مثال که خود از رتبه هاي عوالم وجود هستند، عالم فعليت مي باشند و همانند ماديات تغيير و تحول نمي يابند.