روح انسان

روح انسان و حیوان

آیا روح دارای مراتب است؟ روح انسان و روح حیوان چه فرقی با هم دارند؟

پاسخ اجمالی:
روح، حقيقت واحدي است كه پنج مرتبه ي كلّي دارد. سه مرتبه از آن در كفّار است (روح بدن و روح غضب و روح شهوت)، چهار مرتبه اش در مؤمنان (روح بدن و روح غضب و روح شهوت و روح الايمان)، و پنج مرتبه اش در انسان معصوم (روح بدن و روح غضب و روح شهوت و روح الايمان و روح القدس). عصمت نيز ناشي از مرتبه ي پنجم روح است.در حيوانات نيز سه مرتبه روح وجود دارد، همان سه مرتبه ای که برای کفّار ذکر شد. لذا در قرآن كريم، از كفّار با عنوان جنبنده (حيوان) ياد شده است.

پاسخ تفصیلی:

اطلاع اموات از زندگان

انسانهايي که از اين دنيا مي روند تا چه حد از اعمال ما آگاهند؟ ميزان آگاهي آنها به چه عواملي وابسته است؟ آگاهي آنها از چه طرفي است؟ آگاهي شان از چه زماني آغاز مي شود؟ از چه نوع اعمال ما آگاهند؟ آيا از زمان مرگ افراد مطلعند؟ چه زمانهايي از شبانه روز و هفته بهتر است براي آنها فاتحه بفرستيم و چه زمانهايي از شبانه روز و هفته اين امر منع شده است؟ آيا آنها مي فهمند فاتحه از جانب چه شخصي به آنها هديه شده است؟

طبق روايات اهل بيت (ع) اموات از دنيا و اهل آن اطّلاع دارند ؛ لکن به نظر مي رسد که عموميت اين مطلب را نمي توان از روايات استنباط نمود. همچنين از روايات استفاده مي شود که اموات به صورت گزينشي از اعمال اهل دنيا با خبر مي شوند ؛ يعني تنها از برخي امور خبردار مي شوند. براي مثال به افراد مومن ، چيزهايي را نشان مي دهند که باعث خشنودي آنها مي شود و به افراد غير مومن اموري مي نمايانند که آنها را معذّب مي کند. همچنين از برخي روايات استفاده مي شود که اموات براي اهل دنيا دعا مي كنند و دعاي آنها در حالات ظاهري و باطني اهل دنيا تأثير دارد. همچنين آنها از آشنايان خود انتظار دعا و خيرات دارند.

احضار روح

آيا احضار روح حقیقت دارد یا نه؟ اگر حقیقت دارد، آیا شرعاً جایز است؟

الف: آیا احضار ارواح صحّت دارد؟
مدعیان احضار ارواح دو گروهند:
1ـ آنهایی كه دارای نفوس قوی هستند نظیر انبیاء ، اولیاء و عرفای شامخین
2ـ آنهایی كه از حیث وجودی در حدّ مردم متعارفند ؛ كه این گونه افراد بسیار زیاد بوده و خود اینها نیز دو دسته اند:
الف ـ مدّعیان دروغین و شیّاد
ب ـ مدّعیان واقعی

در خصوص ارواح سرگردان

ايا ارواح سر گردان وجود دارد

از اين كه اين مجموعه را امين و پاسخگوي سوالات خود قرار داده ايد صميمانه سپاسگزاريم. در پاسخ به اين پرسش چند نكته قابل توجه است :
1 . چيزي به نام روح سرگردان وجود ندارد و چنين روحي زاييده تخيل انسان است . 2. روح انسان بعد از مرگ وارد عالمي مجرّد (غير مادّي) به نام عالم برزخ مي شود ؛روح در آن عالم نيز ، داراي بدني است كه از نظر شكل و ظاهر ، شبيه به بدن دنيايي اوست ؛ لكن داراي مادّه نيست ؛ نظير بدنهايي كه ما در خواب مي بينيم يا در خيال خود تصوّر مي كنيم . اموات تا روز قيامت ، با توجه به عقائد و اعمالشان ، با روح و بدن برزخي خود ، يا در بهشت برزخي به سر مي برند يا در جهنم برزخي.

چیستی ( من )

سلام. (من) چيست يا كيست؟ در تعريف (من حقيقي) يا (من فلسفي)، كه باطن (روح) است و تقدم وجودي بر آن دارد، دقيقا" چه گفته ميشود؟ آيا در فلسفه اسلامي، منظور از (من)، همان (مقام أحديت) ميباشد كه (كنه وجود افراد) است؟ از نظر مكتب فلسفي ملاصدرا[حكمت متعاليه] و پيروان حال حاضر فلسفه ي صدرايي، (من) چه تعريفي دارد؟ با تشكر. الله ياورتان باد.

1ـ «من» آن حقيقتي است كه به علم حضوري ادراك مي شود، نه به علم حصولي؛ يعني به معني حقيقي كلمه، مفهوم واقع نمي شود. چرا كه خود ذهن و مفاهيم موجود در ذهن هم مال من هستند. پس معني ندارد كه من در ذهن قرار گيرد. پس آنچه در ذهن با عنوان من شناخته مي شود، به حمل اوّلي من است و به حمل شايع ثنايي، فعلي از افعال من و شأني از شئون من و جلوه اي از جلوات من است.
از همينجا معلوم مي شود كه من، از سنخ ماهيّات نيست. چون ماهيّات هستند كه در ذهن موجود مي شود، امّا وجود و امور وجودي، حقيقتاً در ظرف ذهن قرار نمي گيرند، بلكه مفهومي ساختگي از آنها در ذهن جعل مي كنيم كه به آن حقيقت فراذهني اشاره بكند.