رابطه ی نفس و بدن

ارتباط روح و بدن

روح چيست يعني اين كه مي گويند روح در جسم ماست،چهطور ممكن است ؟آخه كجاي جسممون؟ مطمعنم كه هست يعني وجودش روحس مي كنم امادرك نه

1ـ ترکیب انضمامی و ترکیب اتّحادی
قبل از ورود در اصل بحث، باید اقسام ترکیب را شناخت؛ تا بدانیم که ترکیب روح و بدن چگونه است.
تركيب انضمامى در مقابل تركيب اتحادى بوده ، نوع تركيبى است كه در آن ، هر يک از اجزاى ترکیب ، از لحاظ وجودى مستقل باشند ؛ و نحوه اتحاد آنها اتحاد بالضميمه باشد ؛‌ مانند تركيب خانه از خشت و آجر و آهن و غيره.

زيارت اهل‏ قبور

آيا «روح» با جسم خودش که در قبر پوسيده و از بين رفته و نيز قبري که کلا و کاملا نابوده شده است - کما کان - ارتباط دارد؟ مرادم از اين سؤال اين است که قبر پدرم که مربوط به 45 سال قبل است آيا هنوز براي کسب فيض و اجابت دعاي پدر لازم است که حتما سر قبر ايشان بروم؟

بر اساس آيات و روايات، ارتباط خاصى ميان «قبر برزخى» و «قبر خاكى»؛ يعنى، بين روح انسان در برزخ و بدن مادى او در قبر خاكى وجود دارد. اين ارتباط، در اصل از ارتباط روح و بدن مادى - كه در طول زندگى دنيوى با يكديگر نوعى اتحاد داشته‏اند - سرچشمه مى‏گيرد. ارتباط مزبور با قطع تعلق روح از بدن، پس از مرگ، به كلى از ميان نمى‏رود؛ بلكه يك نوع ارتباط در حدّ پايين‏ترى ميان روح برزخى و بدن مادى و خاكى وجود دارد. اين ارتباط نه در حد و اندازه‏اى است كه در زندگى دنيوى و در دوران تعلق روح به بدن وجود داشت، و نه با آن كيفيت و كميت؛ بلكه در ميزانى ضعيف‏تر و با كم و كيفى ديگر.

رابطه روح و بدن در خواب و بیداری

چرا در هنگام خواب روح ما آزادانه حركت مي كند و به هر جاي جهان مي رود ولي در بيداري فقط در جسم محدود است؟

روح انسان در هنگام خواب به تدبير و اداره امور بدن مشغول است اما ارتباط ديگر خود با جسم يعني ارتباط تعلقي را محدود کرده است. به عبارتي ديگر وقتي انسان به خواب مي رود روح از تعلقات مادي اين جهان مي رهد و به زادگاه اصلي خويش يعني عالم مجردات روي مي کند. با کنده شدن از قيود عالم مادي که روح را پايبند زمان و مکان کرده است، روح مي توان آزادي بيشتري پيدا کند و راحت تر به سير در جهان بپردازد. اما هنگامي که انسان بيدار است روح انسان مي بايست به تدبير کامل جسم بپردازد و کاملا به آن تعلق داشته باشد زيرا اگر اندکي از توجه به جسم باز بماند، جسم به کالبدي مرده تبديل مي شود.

بيهوشي انسان و رابطه روح و بدن

وضعيت روح يك فرد بيهوش چگونه توجيه مي شود .لازم به ذكر است كه فردي كه خواب است روح به صورت موقت از بدن جدا مي شود به طوري كه با تحريك فرد روح بر ميگردد و فرد بيدار مي شود حال آنكه در يك فردي كه به وسيله دارو بيهوش مي شود اين حالت وجود ندارد؟

خواب انصراف روح از بدن است و اين انصراف گاه شديد و قوي است و گاه ضعيف و خفيف ، گاه طولاني مدت است و گاه كوتاه مدت ، در خصوص بيهوشي ، انصراف روح از بدن شديد است هر چند زمان و مدت آن بسته به نوع عمل جراحي مي تواند متفاوت باشد ولي آنچه مهم است اين دارو به دليل اثر گذاري عميق كه بر جسم مي گذارد ، انصراف روح از بدن را در حد بسيار ضعيفي نگه مي دارد و به قدري فعاليت جسم را ضعيف مي سازد كه گويا روح بدون ابزار و بدون بدن مي گردد و از اين رو تا مدت زماني كه بدن قابليت كامل و تمام را براي ابزار بودن روح بدست نياورد، توجه روح به آن بسيار ضعيف خواهد بود.

چگونگی جدا شدن روح از بدن

چه طوري ميشه روح خود را از بدن جدا كرد و آيا ميشه روح را به جاهاي ديگه برد؟

از نظر نظري جدا شدن از بدن امري ممكن است همانطور كه خواب نيز يك نوع فاصله گرفتن و جدا شدن كوتاه مدت روح از بدن است و در تعابير روايي نيز آمده است كه خواب برادر مرگ است. يعني خواب شبيه مرگ است. فقط فرق خواب با مرگ آن است كه در خواب روح با يك فاصله كوتاهي از بدن قرار مي گيرد و با بيداري روح به بدن مجددا متصل مي شود. و به عبارت ديگر امكان اتصال روح و بدن وجود دارد ولي در مرگ اين اتصال روح با بدن فاصله بلند مدت تري پيدا مي كند و در اين دنيا به يكديگر متصل نمي شوند. پس خواب يك نوع جدا شدن روح از بدن است.