ابعاد وجودی انسان

مراتب نفس (اماره، لوامه، مطمئنه )

آيا خداوند از ابتداي خلقت انسان را داراي سه نفس اماره، لوامه، مطمئنه آفريده است؟ چرا؟

شايد اين توهم پيش آيد که انسان داراي سه روح يا نفس جداگانه باشد در حالي که اين توهمي نادرست است. انسان يک روح و يک نفس بيشتر
ندارد. منتهي اين يک نفس داراي مراتب و درجات متفاوتي است. يک مرتبه نازله از نفس همان نفس اماره است که به بدي ها امر مي کند
مرتبه بالاتر از آن نفس لوامه و سرزنش کننده است که انسان را پس از ارتکاب گناه،‌ سرزنش و نکوهش مي کند.
مرتبه بالاتر از نفس لوامه، نفس مطمئنه است که انسان به يک آرامش و اطمينان نفساني رسيده است.
بنابراين بستگي دارد که کدام يک از مراتب مذکور در انسان به فعليت و شکوفايي رسيده باشد.

سير تكاملي انسان

اگر خداوند کمال محض است پس از ايشان اثر ناقص به وجود نمي آيد پس حرکت انسان از نقص به کمال چيست و منظور از نقص و کمال چيست؟

شکی نیست که خدا کمال محض است اما محال است مخلوق او کمال محض باشد چون لازم می آید آن مخلوق نیز خدا باشد ومخلوقیت با خدا بودن در تناقض است . اما منظور از نقص و کمال در حرکت همان حالت بالقوه و بالفعل است (نقص = قوه ، کمال = فعلیت ) .

فلسفه غريزه جنسي و غضب

چرا خدا اينقدر نيروي غضب و شهوت را قوي و طغيانگر در بدن انسان قرار داده است؟


يك. فلسفه وجود غرايز
زندگى در هر مجموعه نظام‏مندى، تابعى از هدف‏ها و ابزارهاى لازم، براى رسيدن به آن اهداف است.
پس از بيان اين واقعيت، روشن مى‏شود كه زندگى در دنيا و برآوردن نيازهاى مختلف جسمى و روحى انسان و چگونگى روابط با دوستان و مقابله با دشمنان و ... نيازمند نيروها و ابزارهاى ويژه‏اى است. نيروى شهوت، غضب، خيال، عقل و ... هر كدام در گردش مجموعه زندگى شخص و روابط با ديگران، نقش خاصى را ايفا مى‏كنند.

مقام خليفه‏اللهي وستم‏گري انسان در قران

چرا خداوند پس از آن که انسان را به عنوان خلیفه خود بر روی زمین انتخاب کرده و بار امانت را بر دوش انسان قرار داده او را ستمگری نادان معرفی می کند؟


دراين رابطه تفاسير متعددى وجود دارد:
(1) مثلا در مورد جهول بودن يكى از تفاسير آن «جهل ذاتى» است يعنى انسان خود بخود و بدون عنايات الهى درجهل و بى‏خبرى است و اگر از هر طريقى علم و دانشى كسب مى‏كند همه از عنايات و فيوضات ربانى و به اصطلاح علم افاضى است. اين ويژگى به هيچ روى قابل تغيير نيست وقتى در مورد پيامبران و امامان (ع) نيز چنين است و تنها خداوند است كه علم مطلق است و علم او ذاتى است نه افاضه شده از ناحيه ديگرى.

سرنوشت انسان بعد از بهشت وجهنم

سؤالي دارم که سال هاست ذهن مرا به خود مشغول کرده و جوابي براي آن پيدا نمي کنم آخر زندگي انسان چه مي شود؟ بعد از مرگ رسيدن روز قيامت و تعيين سرنوشت هر شخص (جهنمي يا بهشتي) بعد چه مي شود؟ پايان همه راحتي هايي که در قرآن براي اهل جنت وعده داده شده چيست؟ هدف را شنديده ام که رسيدن به سعادت است بعد چه؟ سعادت يعني چه؟

براي اينکه معلوم شود آخر زندگي انسان چه مي شود، بايد دانست که اول زندگي او چه بوده است. خداوند مي فرمايد: « ... كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ...» (اعراف/29و30)؛( ...