انسان شناسی

جايگاه انسان كامل در نظام هستى

انسان کامل در نظام عالم چه جایگاهی دارد ؟

[Pic3_ir]_Emam_ali_008.thumbnail.jpg

صفات منفي انسان

اگر انسان هلوع و جزوع است پس خلقت الهى كامل و نيك نيست . در حالي كه خداوند مى فرمايد الذى احسن كل شى خلقه ( سجده / 7 ) .

هـلـوع بـودن انـسان كه ريشه در حب ذات دارد لازمه بقا و راه رسيدن به سعادت است و في حد نفسه چيز بدي نيست . آنـچـه بـد و نـاپسند است استفاده نادرست و افراطي يا تفريطي از اين ويژگي است كه آن هم به دست خود انسان و از طريق اختيار و اراده او صورت مي پذيرد . پس آنچه خداوند تبارك و تعالي آفريده است نيك است .
تفسير الميزان ج 20 ص 15، طباطبائي - سيد محمد حسين

تربيت انسان

پيرامون تربيت انسان را توضيح دهيد؟

روش كلي تربيت چيزي جز انس و عادت دادن انسان به داشتن صفات و رفتار پسنديده و رفع علاقه نسبت به رفتار ناپسند و صفات زشت نيست. در تربيت ديني انس به خداوند از طريق عادت دادن به عبادات و بيان اهميت و نقش عبادت و داشتن صفات نيك و زشتي گناه و صفات رزيله مهمترين عامل تربيت است. در اين راستا نماز خواندن خود والدين و وادار كردن كودك در سنين هفت سال به بعد به نماز و همراه بردن به مجالس دعا و ذكر اهل بيت(ع) و آموزش قرآن كريم و امور معنوي ديگر در تربيت ديني كودك تاثير بسزايي خواهد داشت.
روش هاي تربيت ديني :

تعریف انسان

تعریف انسان چیست؟

تعريف واحدي از انسان وجود ندارد؛ بلكه در مكتب فكري، تعريفي از انسان ارائه شده است؛ كه گوناگوني مكاتب نيز ريشه در همين گوناگوني تعاريف انسان دارد.
برخي تعاريف انسان:
«انسان، گرگِ انسان است.» يعن انسانها موجوداتي هستند مثل گرگ كه اگر فرصتي به چنگ آورند همديگر را مي خورند..
«انسان، حيواني است ابزار ساز.»
« انسان حيواني است تكامل يافته»
«انسان، حيوان ناطق است» يعني قدرت سخن گفتن دارد كه ناشي عقل داشتن است.
«انسان موجودي است راست قامت و ناخن پهن»
«انسان موجودي است تمدّن ساز و فرهنگ آفرين»

همزاد انسان

در مورد همزاد انسان توضيح دهيد و مراجع كاملي در مورد آن معرفي كنيد؟

اساسا چيزي به نام همزاد وجود ندارد و در نصوص ديني از آن خبري نيست . البته برخي كلمه همزاد را در مورد »جن « به كار مي برند. اين استعمال هر چند درست نيست ; ولي جن وجود واقعي دارد و قرآن مجيد و روايات با صراحت تمام به وجود آن گواهي مي دهند. نسبت به اين كه از چه زمان و چگونه مسائله همزاد شايع شده است , اطلاع دقيقي نداريم ; ليكن احتمال مي دهيم اين مسئله از خرافات باستاني و عقايد پيش از اسلام باشد.