امام شناسی

مقام امامت

چرا چهارده معصوم«ع»ائمه مى‏شوند و ما انسان‏هاى معمولى نمى‏توانيم به آن مقام برسيم؟ با توجه به اين كه مقدمات اين امر اكتسابى است، آن هاچه عملى انجام مى‏دهند كه الگو مى‏شوند؟

براى پاسخ به اين پرسش بايد به سه واقعيت معرفت پيدا كرد.
1. پيامبران و امامان«ع» داراى اراده بشرى‏اند؛ مانند ديگر مردم زندگى مى‏كنند؛ براى تحصيل هر چه بيش‏تر مقامات معنوى مى‏كوشند و اهل صبر و جهاد و زهد و تقوايند.
2. خداوند متعال به قابليت ممتاز پيامبران و امامان براى تحصيل مقامات معنوى و شايستگى آنان براى به عهده گرفتن مسؤوليت هدايت جامعه علم دارد. درحقيقت همان قابليت و شايستگى آنان موجب گزينش آنان مى‏شود.
آيات و روايات فراوانى بر اين دو واقعيت گواهى مى‏دهد:

تعريف امامت

امامت چيست؟

در مورد تعريف امامت, اختلاف نظر زيادي وجود دارد, و بايد هم وجود داشته باشد, چرا كه امامت از نظر گروهي (شيعه و پيروان مكتب اهلبيت(ع) از اصول دين و ريشه‏هاي اعتقادي است, در حالي كه از نظر گروه ديگر (اهل سنت) جزء فروع دين و دستورات عملي محسوب مي‏شود. بديهي است اين دو گروه به مسألة امامت يكسان نمي نگرند و طبيعي است كه تعريف واحدي نيز ندارند .
به همين دليل مي بينيم يك دانشمند سني امامت را چنين تعريف مي كند:

معجزات امامان(ع) نسبت به غیر مسلمانان

چرا اهل بيت به برخي از مسيحيان ،اهل سنت و گاه يهوديان معجزات آشکاري که بعضا اعتقاد چندان محکمي نيز ندارند نشان مي دهند. اما بعضي از دوست داران و شيعيان را آشکارا نمي نوازند و آنها سرافکنده و نااميد مي شوند.

نخست بايد دانست از جهت مقايسه آماري بديهي است که لطف اهل بيت(ع) به مؤمنان و دوست داران بيش از لطف آنان به پيروان اديان ديگر بوده است. البته گفتني است از ميان تعداد فراوان پيروان اديان و مذاهب ديگر، اگر تعداد کمي رو به سوي اهل بيت(ع) مي آورند معلوم مي شود که داراي صفاي باطن ويژه اي هستند و شايسته لطف و کرامت مخصوص مي باشند. علاوه بر اين که يکي از اهداف کرامت، هدايت مردم است و لطف آشکار اهل بيت(ع) به برخي پيروان اديان ديگر، تأثير بسياري در ميان آنان و مؤمنان دارد. براي توضيح بيشتر در اين باره توجه شما را به مطالب زير جلب مي کنيم:

تحمل سختی امامان(ع) براى رسيدن به كمال و درجات عاليه

چرا ائمه(ع) براى رسيدن به كمال و درجات عاليه بايد اين همه سختى را تحمل كنند؟

خداوند نه تنها ائمه(ع) بلكه ساير انسان ها را نيز مي‏توانست در مرتبه و رتبه‏اي بالا بيافريند كه ديگر نيازي به طي مراتب و كشيدن سختي‏ها نداشته باشد. ولي در اين صورت ديگر صحنه موجود جهان بدين گونه نبود. اراده خداوند در خلقت عالم طبيعت و آدميان بنابر حكمت بالغه او چنين تعلق گرفته است كه موجوداتي مختار و درگير در عالم ناسوت و طبيعت با اختيار خود و يا كوشش و رنج و مبارزه‏هاي گوناگون راه كمال را بپيمايند و از خاك به افلاك برسند كه البته اين خود صحنه‏اي زيبا و تماشايي است.

حكومت امامان(ع)

چرا امامان ما در تبليغ امر دين و تشكيل يك حكومت فراگير اسلامى موفق ‏نبودند؟

موفقيت امري نسبي است. اگر نسبت به ايده‏آل‏ها سنجيده شود تقريباً هيچ كس و هيچ گروهي در دنيا موفق نيست، چرا كه همواره در حدي از آرمان‏ها تحقق مي‏يابد؛ ولي اگر موفقيت به طور نسبي سنجيده شود، خواهيم ديد كه انبيا و اوليا در كار خود بسيار موفق بوده‏اند.
دلايل موفقيت آنها را تنها در چند جمله خلاصه مي‏كنيم. شما خود بيشتر نسبت به آن انديشه كنيد: 1- اكثر مردم دنيا پيرو اديان آسماني‏اند.
2- بيشترين بناها و آثار هنري و مكان‏هاي تجمع به دين تعلق دارد مانند: مساجد، كليساها، صومعه‏ها و... .
3- غني‏ترين آثار ادبي در جهان و پرتيراژترين كتاب‏ها مربوط به اديان آسماني و ادبيات ديني است.