امام شناسی

اثبات امامت

انتصاب امام معصوم از چند راه به ثبوت مي‏رسد؟

از سه راه به ثبوت مي‏رسد:
نخست از طريق پيامبر (ص) يا امام معصوم پيشين كه جانشين الهي خود را به فرمان حق تعيين كند، و او را به همة مردم معرفي نمايد، و در واقع او هم در اين مسأله واسطة انتقال فرمان خدا به مردم است.
دو‏ّم از طريق مشاهدة «معجزات» ، يعني انجام خارق عاداتي كه از طاقت بشر بيرون است ، آن هم توأم با تحدي و دعوت ديگران به معارضه كه اگر قبول ندارند همانند آن را بياورند.

نصّ قرآنی درباره ی امامت

در قرآن کریم به طور واضح اصول دين مثل توحيد، معاد و نبوت بيان شده ولی چرا از امامت سخنی به ميان نيامده است؟

1ـ اصول دین و امامت در قرآن

بيماري امامان(ع)

فکر نمي کنيد مريضي اهل بيت(ع) ظاهري بوده است. چگونه افرادي که لنگر زمين و آسمان بودند، مريض مي شدند. خود امام صادق(ع) مي فرمايند: «ما به اين خاطر مريض مي شويم تا مردم در مورد ما ادعاي خدايي نکنند». آخه مريضي معمولا در اثر بي موالاتي به وجود مي آيد و اهل بيت(ع) مصون از هرگونه اشتباه هستند. آنها مريض شدنشون را وسيله اي قرار مي دادند تا به هدفي برسند. مثل بيماري امام سجاد(ع) در کربلا که براي تداوم امامت بود.

اهل بيت (ع) دو بعد دارند، بعد جسماني، و بعد روحاني، از نظر بعد جسماني مثل تمام افراد بشر هستند با تفاوت هاي که بين افراد ديگر نيز وجود دارد، يعني دوران کودکي و جواني و پيري دارند بيماري و سلامتي دارند و ... قرآن به پيغمبر اسلام دستور مي دهد که به مردم بگو: «من فقط بشري هستم مثل شما»(کهف، 110 و از لوازم جسم بيماري است.

امامت در آیینه قرآن و حدیث

ازكجا بدانیم که در بحث امامت حقّ با شیعه است یا با اهل سنّت؟

بر انیم تا با محوریّت عقل برهانی و با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث منقول از اهل سنّت، این مدّعا را به اثبات برسانیم که خلیفه ی بلافصل رسول الله(ص) امیرمؤمنان علی(ع) می باشد؛ و جناب ابوبکر و جناب عمر بن خطّاب و عثمان بن عفّان شرعاً و عقلاً حقّ تصدّی خلافت رسول الله(ص) را نداشته اند.
شما می گویید: 2 ضرب در 2 مساوی است با 4 ؛ و دیگری می گوید: مساوی است با پنج. شما می گویید: در هر مثلث قائم الزاویه ، مربع وتر برابر است با مجموع مربّعات دو ضلع دیگر ؛ و دیگری می گوید: در هر مثلث قائم الزاویه ، مکعب وتر برابر است با مجموع مربّعات دو ضلع دیگر. شما می گویید: مجموع زوایای داخلی یک مثلث در فضای اقلیدسی ، برابر است با 180 درجه.

ائمه ، شريك قرآن

چرا ائمه، شريك قرآنند؟

لغت «شريك» واژه‏اي عربي است و به قطعه كوتاهي از طنابي مي‏گويند كه دو لنگه بار را به هم مرتبط مي‏كند. مقام امامت و حقيقت قرآن دو ثقل ثقيل و وزنه وزين‏اند. امام هم قرآن را به امامت وصل مي‏كند و هم امامت را به قرآن، لذا امام شريك قرآن است.
موساي كليم به خدا عرض كرد پروردگارا بار سنگيني بر دوش من قرار دادي. من بايد با فرعون بجنگم؛ براي اينكه در اين كار موفق شوم برادرم هارون را «شريك» كار من قرار بده «وأَشركْه في أَمري» طه/32