امام شناسی

علم ائمه اطهار(ع) به ما

آیا ائمه اطهار در عين اين که صداي ما را مي شنوند ما را نيز مي بينند؟

امام صادق(ع) فرمودند: « نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ بَابُ اللَّهِ وَ نَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ وَ نَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ ــ ماییم حجّت خدا و ماییم باب خدا و ماییم زبان خدا و ماییم وجه الله و ماییم چشم خدا در میان خلقش». امام معصوم همان گونه که می شنود ، می بیند. لکن توجّه شود که این دیدن با چشم سر نیست بلکه با چشم الهی است که تمام وجود را می بیند نه فقط ظاهر را. لذا دیدن اینها همان دیدن خداست. در برابر این گونه دیدن ، حفظ حجاب و امثال نیز لازم نیست. چون در برابر این گونه دیدن حجابی تاب ندارد.

مقام معصومان(ع) و پیامبران (ص)

آيا مقام چهارده معصوم(ع) از بقيه پيامبران بالاتر است؟ دليل؟

در اين زمينه كه آيا ائمه(ع) به طور كلى بر همه پيامبران برترى دارند، به طور قطع نمى‏توان اظهار نظر كرد. مقام حضرت على(ع) افضل از ديگر انبيا غير از حضرت خاتم المرسلين مى‏باشد. دررابطه با دليل اين مسأله ابتدا بايد توجه داشته باشيد كه نوعا در مسائل مختلف سه گونه استدلال وجود دارد: عقلى، نقلى و حسى. 1- دلايل عقلى در رابطه با امور كلى مى‏باشند و درچنين موردى كه مقايسه دو امر جزئى است نبايد در جست و جوى آن بود. زيرا خارج از قلمرو براهين عقلى است. 2- دليل حسى نيز وجود ندارد زيرا؛ اولا، ما نظاره‏گر تمام اعمال و حركات آنها نيستيم تا بامقايسه شهودى از طريق كنش آنها حكم به برترى يكى بر ديگرى نماييم.

صفات امام(ع)

امام بايد چه اوصافي داشته باشد؟

بايد امام كه بطور مطلق واجب الإطاعه است معصوم باشد و چنان باشد كه دواعي الهي از همه سو در همه چيز عامل حركت او باشد. همچنين امام كه رهبر كل و حجّت بر كل است، بايد اعلم و افضل از همه باشد و از آنچه موجب منافرت طبع انساني و حقارت شخص در نفوس سالمه باشد و خلاصه از جميع سوابق سوء و معايب و نواقص خَلقي و خُلقي منزّه باشد.
اين حكم بديهي و فطري است كه معلّم از متعلّم و استاد از شاگرد و راهنما از رهجو و مقتدا از مقتدي و مربّي از مربّا اعلم و اكمل باشد و نبايد غير افضل مطاع افضل و عالم مطيع جاهل باشد، چنانكه در قرآن مجيد مي‏فرمايد:

برتری امام (ع) یا قرآن

آيا مقام قرآن بالاتر است يا مقام امام؟ آيا اينکه مي گويند بشر اشرف مخلوقات است جنبه روايي دارد؟ مگر بشر از قرآن هم که بشر نيست، بالاتر است؟!

1ـ در هیچ آیه و روایتی بشر به عنوان اشرف مخلوقات معرّفی نشده ؛ آنچه قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) بیانگر آن هستند این حقیقت است که انسان کامل (انسان بالفعل ) اشرف از جمیع انواع مخلوقات می باشد ؛ که البته انسان کامل نیز دارای مراتب است و بین انسانهای کامل ، چهارده معصوم اشرف آنان و نبی اکرم (ص) در میان آنها ، در اوج شرافت وجودی است.

الگوگيري از امامان(ع)

کاربست ديدگاههاي امامان(ع) و پيامبران(ع) را در زندگي انسانها تبيين کنيد؟

درمورد كاركرد و تاثير عملي ديدگاه و عمل معصومين نكات زير قابل ذكر است:
امامان دو جنبه دارند:
يکي جنبه بشري و ديگري جنبه فرا بشري. در بعد بشري آنان اسوه همگانند و رفتارها و کردارهاي آنان قابل الگوگيري است. براي روشن شدن مطلب در اين بخش بايد به دو واقعيت معرفت پيدا كرد. 1. پيامبران و امامان(ع) داراى اراده بشرى‏اند؛ مانند ديگر مردم زندگى مى‏كنند؛ براى تحصيل هر چه بيش‏تر مقامات معنوى مى‏كوشند و اهل صبر و جهاد و زهد و تقوايند. 2. خداوند متعال به قابليت ممتاز پيامبران و امامان براى تحصيل مقامات معنوى و شايستگى آنان براى به عهده گرفتن مسؤوليت هدايت جامعه علم دارد.