امام شناسی

ارتباط نور با پيشوايان معصوم

لزوم وجود نور را در زندگى مادى و معنوى انسان و ارتباط نور را با پيشوايان معصوم بيان كنيد؟

اين سؤال، داراى ابعاد گوناگونى است كه به شرح زير به آنها اشاره مى‏شود:

1- معناى نور:
«نور» عبارت است از آنچه كه در ذاتِ خود، ظاهر و روشن باشد و از نظر اثر بيرونى، مظهر و روشن كننده غير خود باشد. اين مفهوم، مصاديق گوناگونى دارد كه در شدّت و ضعفِ صدق مفاد آن بر آنها، متفاوت مى‏شوند؛ مثلاً هم مى‏توان بر خورشيد، اطلاق نور كرد و هم بر يك لامپ روشن؛ زيرا هر دو، در ذات و گوهر خود، ظاهر و روشن بوده و هم روشن‏كننده غير خود مى‏باشند؛ ولى روشنى و روشنگرى خورشيد كجا و روشنى و روشنگرى لامپ كوچك كجا؟!

وسائط فیض

باسلام خدمت عزيزان گرامي :من مدتي پيش خواستگاري داشتم كه به خاطرتفاوت اعتقادات ممراسم ازدواجان به سرانجام نرسيد او خدا را بدون واسطه به ائمه قبول داشت ولي من خدارابا ائمه قبول داشتم به خاطراينكه نتوانستم سوالاتي كه ازدين ازمن مي پرسيد را جواب دهم واقعا شرمنده شدم كه چراما ديني به اين خوبي داريم ولي هيچ شناختي از آن نداريم چرا كاربايدبه جايي برسد كه ائمه را قبول ندارند؟مرا راهنمايي كنيد

اهل بيت(ع) در قيامت

من يه قضيه رو شنديم که خيلي برام جالب بود. شخصي شهيد بهشتي(ره) رو در خواب مي بينه که سؤال مي کنند در آن دنيا چه خبر؟ ايشان مي گويد: سال ها طول کشيد تا خدمت امام حسين(ع) رسيديم. يا يکي ديگر از علما به همان مقدار که به زيارت امام رضا(ع) رفته بود امام رضا(ع) به همان اندازه در آن دنيا به ديدنشون آمده بود. ميشه بگيد اين چه طوري است؟! مگه نميشه در آن دنيا هميشه در خدمت امام حسين(ع) باشيم؟

در پاسخ به اين پرسش به چند نکته اشاره مي شود:
پيوند و همنشيني ما با اهل بيت(ع) مرهون سه عامل است:
1. معرفت 2. محبت 3. اطاعت هر مقدار انسان در اين سه زمينه به اهل بيت(ع) نزديک تر باشد قرب و همنشيني او با حضرات معصومين(ع) بيشتر خواهد بود.
فيلسوفان قاعده فلسفي را مطرح مي کنند و مي گويند «السنخيه عله الانضمام؛ سنخيت و تناسب علت پيوند است، هر چه انسان با کسي سنخيت و تشابه بيشتري داشته باشد، پيوندش با او بيشتر است.

امامان دوازده ‏گانه(ع)

امامان كيستند؟

به اعتقاد شيعه، امامت عبارت است از رياست همگانى و فراگير
بر جامعه اسلامى در همه امور دينى و دنيوى. از ديدگاه شيعه چنين رياستى فقط هنگامى مشروع و پذيرفته است كه از طرف خداى متعال باشد و حتى شخص پيامبر نيز نقش استقلالى در تعيين جانشين خود نداشته آن را به امر الهى انجام داد. از اين جهت امامت همانند نبوت يك منصب الهى است و همان گونه كه پيامبر فقط از جانب خدا تعيين مى‏گردد امام نيز تنها از سوى خدا به امامت منصوب مى‏شود.

امامت در قرآن

با توجه به اينکه امامت رو از اصول دين مي دانيم چرا شفافتر و با تأکيدات بيشتري(مثل اصول ديگر) در قرآن در مورد آن صحبت نشده است؟
امامت از امورى است كه قرآن مجيد بر آن اهتمام ويژه‏اى داشته و در موارد مختلفى به آن پرداخته است. آموزه‏هاى قرآن در اين باره فراوان و داراى ابعاد مختلفى است، از جمله مسائلى كه قرآن بر آن اهتمام ورزيده عبارتند از: مشروعيت الهى امام، منبع قانون‏گذارى، شرايط امام، مسائل مربوط به چگونگى ايجاد، كاربست و هزينه كرد قدرت سياسى، اهداف و غايات حكومت و جامعه دينى، اصول سياست داخلى و خارجى و... جهت آگاهى بيشتر بنگريد: حميدرضا شاكرين، حكومت دينى، ص 35-24، قم: معارف، چهارم، 1385برخى از آموزه‏هاى قرآن در اين باب عبارت است از: يك. امامت برتر از نبوت: امامت در قرآن جايگاه رفيع و بلندى دارد.