ولایت فقیه

تاریخ چه ولایت فقه

قديم ها كه نظام جمهوري اسلامي نبود ، علما و فقهاء چطور شخصي را به عنوان ولي فقيه قبول مي كردند و ولايتش را مي پذيرفتند؟ از كجا مي دانستند كي كدام يكيشان اعلم اند ولي فقيه چگونه انتخاب ميشد در قديم و رسم معهود حوزه ها چه بوده؟

در اين سؤال دو نكته وجود دارد:
الف) پيروي از ولايت فقيه بر طبق متون اسلامي از زمان شخص رسول اللَّه(ص) مطرح شده و ائمه هدي(ع) نيز به نوبه خود بر اين اصل تأكيد فرموده‏اند. بنابراين به مجرد آغاز غيبت، اين مسأله نيز مطرح شده است و چيزي نيست كه با فاصله زماني خاصي بعد از غيبت امام زمان(عج) و فوت نوّاب خاص آن حضرت، مطرح شده باشد. بلي ممكن است راجع به اين عنوان خاص از عصر غيبت تاكنون فقها مباحثي را مطرح كرده باشند كه در كتاب‏هاي مربوط به اين موضوع آمده است؛ مثلاً در كتاب «ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام» به برخي از اين ديدگاه‏ها اشاره شده است.

ولايت اولياء الهي

اولياء الهي و کساني که بر انسان حق ولايت دارند چه کساني هستند؟

ولي و سرپرست حقيقي انسان خداي متعال است و پس از خداوند، انبيا و جانشينان معصوم آنها بر انسان به اذن الهي ولايت دارند. قرآن كريم در اين زمينه فرموده :انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ( 55 مائده) مراد از الذين آمنوا در اين آيه علي(ع) است كه پس از پيامبر(ص) خليفه و جانشين بلا فصل او در امر ولايت است. در زمان غيبت معصوم نيز، فقيه عادل جامع الشرايط، ولي و سرپرست مومنان است. ولايت فقيه در عصر غيبت بيشتر بوسيله رواياتي كه از معصومان(ع) رسيده و همچنين ادله عقلي اثبات مي شود.

اثبات ولايت فقيه:

معناي فقه- فقيه-ولايت مطلقه فقيه

اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت مطلقه فقيه و ولايت غير مطلقه فقيه را تعريف ‏نماييد.

الف) فقه؛
يعني، علم به احكام الهي و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيليه (كتاب، سنت، عقل و اجماع).
ب ) فقيه؛
كسي است كه در علوم چهارده گانه اسلامي تخصص داشته باشد و بتواند احكام الهي را از ادله آن استنباط كند. ولايت معناي مختلفي دارد و معناي مصطلح آن جواز تصرف در شؤون مربوط به مولّي عليه است.
ج ) ولايت فقيه؛
يعني، رهبري سياسي جامعه اسلامي بر عهده فقيه عادل و با تقوا و داراي شرايط لازم رهبري
د ) ولايت مطلقه فقيه؛

ادله ولایت فقیه

ادله ولایت فقیه چیست؟

براي اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت مي توان به ادله نقلي (آيات و روايات ) و عقلي استدلال نمود:
يکم - ادله نقلي
بر اساس ادله نقلى (نصوص و روايات) و عقلى متعدد، فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت از طرف امامان معصوم(ع) براى رهبرى و اداره جامعه اسلامى منصوب گرديده و نايب واقعى آن بزرگواران مى‏باشد. در ميان ادله نقلى به روايات متعدد و بسيارى براى اثبات ولايت فقيه تمسك شده است كه ما در اينجا به برخى از آنان كه صراحت در نيابت فقيه جامع الشرايط از امامان معصوم(ع) دارد، اشاره مى‏نماييم:

حكومت لائيك و حكومت ديني

چه فرقى بين حكومت دينى و حكومت‏هاى غير دينى و لائيك وجود دارد؟

حكومت دينى در ضمن پاره‏اى شباهت‏ها، از چند جهت با نظام‏هاى غيردينى و لائيك (laic) تفاوت دارد. پاره‏اى از اين تفاوت‏ها عبارت‏است از:

1. تفاوت در اهداف: