حضرت زهرا (س)

نزول جبرائيل بر فاطمه(س)

مگر فرشتگان خدا بر نبي يا پيامبر(ص) وارد نمي شدند که وحي خدا را به مردم برسانند؟ پس چرا جبرئيل به حضرت فاطمه(س) وارد شدند بعد از مرگ پيامبر(ص) و مصحف فاطميه را فرستادند؟

نزول فرشته فقط بر پيامبر نيست كما اين كه قرآن از ديدن فرشتگان توسط همسر زكريا , نزول فرشته بر حضرت مريم و وحي به مادر موسي و نزول فرشتگان همه ساله در شب قدر خبر داده است. آنچه از اختصاصات پيامبران است دريافت وحي رسالي است , اما ديگر اخبار غيبي يا ارتباط با فرشته توسط ديگر اولياي الهي به تناسب درجات آنها ممكن است.

شناخت حضرت فاطمه(س)

چگونه مى‏توانيم به شخصيت واقعى امامان و بخصوص حضرت فاطمه(س) شناخت‏بيشترى پيدا كنيم‏

شخصيت واقعي چهارده معصوم (ع) دو مرحله دارد: الف) مرحله‏اي كه براي غير معصومين شناخت پذير نيست و افق آن برتر از فهم ادراكات عادي است. ب ) بخشي كه براي غير معصومين قابل شناخت است. در اين رابطه هر كس متناسب با سطح كمالات علمي و عملي خود مي‏تواند پرتوي از انوار آنان را دريابد و به ادراك برخي از خصوصياتشان نايل آيد. بنابراين در اين رابطه بايد: اولا به مطالعات پيوسته و همه جانبه در رابطه با ابعاد مختلف زندگي آنان پرداخت و يكي از بهترين راه‏هاي شناخت معصوم بيان خود معصومين (ع) است.

ولايت حضرت فاطمه(س)

در زيارت روز يکشنبه فاطمه زهرا سلام الله عليها در مورد شهادت به ولايت حضرت فاطمه(س) صحبت شده است، چگونه است که حضرت فاطمه(س) در فاصله زماني بين پيغمبر(ص) و حضرت علي(ع) زندگي مي کرده و در هر دو زمان به ترتيب پيغمبر(ص) و علي(ع) ولي بوده اند؟ چگونه توجيه مي شود؟

6c652cb5-ba09-40f5-a76f-8dd08db86acb.preview.jpg

فضايل حضرت فاطمه(س)

آيا درست است كه حضرت فاطمه «بتول» بودند؟اگر درست است دليلش چيست ؟

فضايل حضرت زهرا (س) از خلقت تا شهادت 22 فضيلت است :
كه هشت فضيلت ، مكتسبه نفسانيه .
پنج فضيلت ، مكتسبه بدنيه .
چهار فضيلت ، غير مكتسبه نفسانيه .
پنج فضيلت ، غير مكتسبه بدنيه .
وهشت فضيلت ، مكتسبه نفسانيه .
بصورت مختصر به فضايل حضرت اشاره مي كنيم :
اول ايمان آن مظلومه كه بالاترين همه فضايل محسوب مي شود ايمان بانو به پروردگار به پيامبر به ولايت علي و اولادش به عدل و معاد .
دوم علم آن مظلومه كه خداوند ده چيز را به ده نفر از زنان مرحمت فرموده از آن جمله : والعلم لفاطمه زوجته المرتضي .
سوم : عصمت آن حضرت .
چهارم : اخبار به غيب .
پنجم : زهد و ورع.
ششم : در سخاوت و ايثار .

اهل سنت و محبت حضرت فاطمه(س)

سني مذهب ها در مورد حضرت فاطمه زهرا(س) چه نظري دارند؟ آيا محبتي نسبت به اين حضرت دارند يا خير؟ آيا سني ها درمورد ايشان كتابي نوشته اند؟

خداوند حكيم در قرآن كريم به پيامبرش فرمود: «(اي پيامبر) بگو هيچ پاداشي از شما به رسالتم نمي خواهم جز دوستي نزديكانم؛ قل لا اسئلكم عليه اجرا الا الموده في القربي».(شوري، آيه 23)