امام علی(ع)

شب قدر و حضرت علي(ع)

چرا اميرالمؤمنين(ع) در شب قدر ضربت خورد و در شب قدر به شهادت رسيد حکمت اين موضوع در چيست؟


شايد بتوان چنين پاسخ داد که:راجع به فضيلت شب قدر واعمال آن سفارشهای زيادی از اولياء دين وارد شده است و روح همه آنها،تقرب الهی است که با:
احيای شب ، ذکر خدا، توبه واستغفار وتلا وت قرآن، و... حاصل می شود.
هر کس به اندازه مقام ومعرفتش از اين شب بهره مي برد حتی اميرالمومنين که انسان کامل است اونيز بهره مند می شود.
آن کس که در شأن او آنقدر روايت وآيه داريم که از شمارش خارج است سزاوار است که در بالا ترين شبها وباانجام افضل اعمال ودر بهترين ساعات و...

اهل سنت و مظلومیت امام علي(ع)

آيا اهل سنت (تسنن) به مظلوميت علي(ع) واقف و معترفند؟


اگر مقصود از مظلوميت علي(ع) محبت و دوستي نسبت به ايشان باشد، اکثريت قريب به اتفاق اهل سنت، محب و دوستدار ايشانند علماي اهل سنت و اهل تشيع در کتب معتبره خود روايات بسيار زيادي در لزوم محبت علي(عليه السلام) نقل مي کنند مانند: «محبت علي نشانه ايمان و بغض علي نشانه کفر و نفاق است» و يا «کسي که محبت علي را نداشته باشد هرگز بوي بهشت را هم استشمام نخواهد کرد (جهنمي خواهد بود)». و «خدايا دوست بدار هر کس که علي را دوست مي دارد و دشمن بدار هر کس او را دشمن مي دارد» و... (موسوعه الامام علي بن ابيطالب، دارالحديث، که به نقل از کتب معتبر و متعدد شيعه و سني احاديث را گردآوري کرده است).