امام زمان (عج) و مهدویت

امام زمان(عج) و دين جديد

اگر وقتى امام‏زمان ظهورمى‏كند دين‏ جديدى مى‏آورد كه علامت حقانيت اوست پس ‏چطورمى‏شود گفت اشخاصى مثل على‏محمد باب هم‏ كه چنين ادعايى ‏مى‏كنند دروغ‏مى‏گويند؟

FXCA8VS865CA85CX0LCA27IT8RCAOGGSHJCALVV32UCA32I8IPCAL4NFYGCASEB5AJCAAT3RJ6CA2IA553CAB7VM60CA27BYB6CAQ28UB6CA7OV1IFCAZBKJC1CARICSI3CAHL7PTBCAZ3FS1ICA50BMJL.jpg
اولاً، امام زمان(عج) قرآن و احكام جديد نمي‏آورند بلكه به قدري بدعت‏ها در دين فراوان مي‏گردد كه وقتي حضرت دين اصلي را بيان مي‏كنند برخي آن را دين جديد مي‏پندارند نه اين كه همه متدينين و همه فرقه‏ها چنين نتيجه‏اي بگيرند. ثانياً، تنها علامت حقانيت امام زمان(عج)، دين جديد نيست تا هر كس دين تازه‏اي آورد، بگوييم كه اين همان مصلح آخر الزمان است. دهها علامت و نشانه ديگر از نظر اجتماعي و فردي وجود دارد كه تنها بر شخص امام زمان منطبق است.

حكومت امام زمان(عج) و صلح جهاني

زماني که امام مهدي ظهور نمايد و بعد از آن حکومت جهاني تشکيل دهند دو مقوله امنيت و صلح جهاني چه وضعيتي پيدا مي کنند به عبارت ديگر رابطه امام زمان با امنيت و صلح جهاني چگونه است؟

FXCA8VS865CA85CX0LCA27IT8RCAOGGSHJCALVV32UCA32I8IPCAL4NFYGCASEB5AJCAAT3RJ6CA2IA553CAB7VM60CA27BYB6CAQ28UB6CA7OV1IFCAZBKJC1CARICSI3CAHL7PTBCAZ3FS1ICA50BMJL.jpg
امنيت مقوله اي است که دو پايه دارد:
1. پايه خارجي که مقابله و برنامه ريزي در جهت مقابله با تهديدهاي خارجي است.
2. پايه داخلي که مقابله با آسيب هاي اجتماعي داخلي است.
حکومت جهاني حضرت مهدي(عج) بساط حکومت ها و دولت هاي مختلف که يکي يا چند کشور قدرتمند باشند و بقيه کشورها ضعيف و زير دست و به طور کامل برچيده مي شود. بنابراين هيچ گونه تهديدي در روابط خارجي وجود ندارد و صلح جهاني مبتني بر عدالت و معنويت در سراسر جهان برقرار مي شود. در اين حکومت، حاکمان و دولتمردان سراسر جهان و مليت ها، نمايندگان و کارگزاران حضرت هستند.

حدیث ملئت الارض ظلما و اصلاح جامعه

با توجه به حديثي كه مي فرمايد امام زمان (عج ) وقتي ظهور مي كند كه ملئت الارض ظلما و جورا پس اصلاح جامعه معنا ندارد* آيا اين نظريه درست است ؟

بايد دانست روايات گسترش فساد بيانگر شرط ظهور نيست , بلكه سيماي جهان را ترسيم مى‏كند از اين رو اين مساله از وظيفه ما براى اصلاح خود و جامعه نمى‏كاهد. علاوه بر اينكه يكى از مصاديق ظلم آن است كه مصلحان جامعه و انسانهاى وارسته مظلومانه به دست سردمداران تبهكار و زياده‏خواه كشته مى‏شوند.

نقش امام زمان(عج) درعصرجدید

فايده و نقش حضرت بقيه الله(عج) در زندگي انسان قرن 21 چيست؟

hoda-_-6.jpg

ایمان اوردن کافران به امام زمان (عج) در عصر ظهور

کساني که اهل نماز و روزه نبوده و شايد منکر خدا و ائمه (ع) هم نباشند اگر در زمان ظهور امام زمان به ايشان ايمان بياورند آيا مورد قبول واقع مي شوند؟

از آيات و روايات استفاده مي شود که: مسلماناني که از گناه خود توبه کنند و به دعوت حضرت مهدي (عج) لبيک بگويند و به واجبات ديني حقيقي خود عمل نمايند و اگر کافراني به دين اسلام ودين حق روي آورند مورد تعرض قرار نگرفته بلکه از ثمرات شيرين عدل و داد مهدي موعود بهره مند خواهند شد.