امام زمان (عج) و مهدویت

اثبات وجود امام زمان(عج) برای اهل سنّت

چگونه می توان وجود مهدی موعود را برای برادران اهل سنّت اثبات نمود؟

غيبت صغري

پس از آنكه غيبت صغري پيش آمد و نائبان خاص تعيين شدند، چرا دوران غيبت صغري پايان يافت و اگر همان برنامه غيبت صغري ادامه مي‎يافت چه اشكالي داشت؟

6ECA260XSRCA6I858WCA4VZ2OBCADNDXYYCAQFQK0FCAYVESRHCA54V11ECAMWAVAACAV7Z04GCAZGNGSXCA443D0GCAYZ35WUCAU920OUCA4LS8Z9CAGBOPJ5CAAFNIIJCAWPZBWRCAZ4XHRECAN9OU7E.jpg
1ـ علّت اينكه غيبت صغرا ادامه نيافت اين بود كه برنامة اصلي كار آن حضرت غيبت كبري بود و غيبت صغرا مقدمة آن بود و براي آماده كردن زمينه انجام شد.

معناي صاحب‏ الزمان

آيا صاحب الزمان يعني بر زمان احاطه دارند و اگر هست چه مقدار؟

hoda-_-6.jpg
حضرت ولي الله الاعظم صاحب الزمان (عج ) است به اين معني كه امام زمانه خويش است . از آنجا كه هيچ گاه زمين از حجت خالي نيست , (اصول كافي , ج 1, ص 179) در هر زمان يك نفر از اوليا الهي امام زمان خود و حجت الهي و خليفه الهي در روي زمين است .

عمر امام زمان(عج) در اديان آسماني

امكان طول عمر از نظر اديان آسماني چگونه است؟

اديان، همه به اتفاق از عمر بسيار طولاني جمعي از افراد بشر خبر داده‏اند.
تورات، كتابي كه با همين وضع تحريف شده مورد اعتماد يهود و نصاري است، در سفر تكوين اصحاح5، آية 5 و 8 و11 و14 و17 و20 و27 و31 و در اصحاح 9، آية 29و اصحاح11 آية 10 تا 17 و در موارد ديگر، افرادي را از پيغمبران و ديگران نام برده و عمرهاي طولاني هريك را كه متجاوز از چهارصد و ششصد و هفتصد و هشتصد و نهصد بوده، به صراحت بيان داشته است.
علاوه بر اين معتقدند كه «ايليا» براي اينكه اَلَم مرگ را نبيند زنده به آسمان مرفوع شد و «آدام كلارك» مفسر مي‏گويد: شكي نيست در اينكه ايليا زنده به آسمان مرفوع شد.

مهدويت در احاديث

آيا احاديث معتبر و متواتري نسبت به عقيده مهدويت وجود دارد؟

اصالت مهدويت از جهت ابتناي آن بر احاديث معتبر و متواتر در نهايت وضوح است. زيرا كتابهاي حديث و صحاح و جوامع و سنن و مسانيد و اصول شيعه و اهل سنت كه در آنها احاديث مربوط به اين موضوع ضبط و روايت شده است از حد احصاء و شمارش خارج است و نيز در كتابهاي ديگر كه در ساير رشته‎هاي علوم اسلامي تأليف شده، مثل تاريخ و لغت و غريب الحديث و رجال و تراجم و عقايد و كلام و حتي شعر و ادب و شرح قصايد و اشعار معروف علماي فنون مختلف به اين احاديث استناد كرده و پيرامون شرح و مضامين آنها اظهار نظر نموده‎اند.