امام زمان (عج) و مهدویت

آثار امام غايب

آيا اينکه امام زمان غائب هستند و در حال حاضر ما هيچ معصومي که بتوانيم در کنارشان از آنها فيض ببريم نداريم، ولي در صدر اسلام و بقيه دوران يک يا چند معصوم حضور داشتند، نوعي بي عدالتي خدا محسوب نمي شود؟

hoda-_-6.jpg

فعاليت ضد مهدويت

امروزه فعاليتهايي بر عليه مهدويت در جريان است بفرماييد در جهان غرب و رسانه ها و مطبوعات و منشورات غرب چه فعاليتهايي در خصوص مهدويت و بر عليه مهدويت در جريان است؟

1. يک نوع فعاليت عليه اسلام است زيرا استکبار جهاني، اسلام را دشمن بالقوه خود مي داند.
2. از مخالفت اصلي جهان غرب با تشيع است زيرا تشيع، مذهبي است که هيچ گونه ستم و ظلمي را نمي پذيرد و بنابراين همه حاکميت غرب را که براساس ستم و خودبزرگ بيني بنا شده است به چالش مي کشد.

مشخصات امام زمان(عج)

مشخصات ظاهري امام زمان چيست؟

برخي از ويژگي هاي ظاهري آن حضرت به قرار زير برشمرده شده است:
الف) هنگام نمازگزاردن بر پدر بزرگوار خود امام حسن عسکري(ع) بچه اي با صورتي به رنگ ميان سياهي و سفيدي، موهايي پرپشت و کوتاه و دندانهايي با فاصله اندک از سوي مردم ديده شده است.
ب ) پس از آن؛ در طول غيبت صغري، به صورت جواني زيباروي، خوش بو، باوقار و نيکوسخن از سوي بينندگان، شناسانده شده است.

عصر ظهور و وضعیت ايران

اين سؤال بنده را در صورت تمايل جواب بدهيد: به نظر شما در هنگام ظهور حضرت مهدي (عج) ايران اسلامي ما در چه شرايط و موقعيت اجتماعي مي باشد؟

در روايات متعدد ايرانيان به عنوان زمينه سازان ظهور و ياران حضرت در هنگام ظهور معرفي شده اند و ضمن اين كه حكومت اسلامي در ايران را يكي از زمينه سازان ظهور مي دانند.
آقاي علي كوراني از علماء اهل لبنان اين روايات را در كتاب خود آورده و بررسي كرده است.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: كوراني، علي، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالي، شركت چاپ و نشر بين الملل، چاپ پنجم، 1381، ص 275 - 217.

پيروزي امام زمان(عج)

چگونه ممكن است حضرت صاحب الزمان با سيصد و سيزده نفر دنيا را مسخر كند؟ آيا غلبه آن حضرت به طور اعجاز و خرق عادت است يا علل و عوامل ظاهري نيز غلبه و پيروزي آن جناب را ممكن مي‎سازد؟

بر حسب روايات و احاديث شريفه، وقتي حضرت صاحب الامر(ع) ظاهر مي‎شوند، نخست سيصد و سيزده نفر از خواص اصحاب آن حضرت در مكه معظمه حاضر به خدمتش مي‎گردند و وقتي عدة اصحاب و اجتماع كنندگان به ده هزار نفر رسيد از مكه خارج مي‎شوند. (رجوع شود به منتخب الاثر، ب 5، ف 7، ص 475 و 476)
و اما غلبة آن حضرت و حكومت جهاني اسلام، ممكن است بطور اعجاز و خرق عادت انجام يابد و ممكن است با فراهم شدن اسباب و علل ظاهري باشد و ممكن است به هر دو نوع واقع شود، چنانكه پيشرفت و غلبة پيغمبر اكرم(ص) و قواي اسلام به هردو نوع بود.