امام زمان (عج) و مهدویت

امام زمان(عج) و خلقت

آيا امام زمان(ع) زمين و آسمانها را خلق کرده يا خداوند؟ بعضي مي گويند خدا نور پيامبر را آفريد و از آن 13معصوم ديگر را و امام، زمين و کرات را آفريد به اذن خدا، درست است؟

hoda-_-2.jpg

روایاتی که ناظر به نحوه خلقت موجودات هستند بسیار فراوان می باشند که برخی از آنها ذکر و در ادامه توضیحاتی مختصر عرض خواهد شد ؛ چرا که ورود عمقی به این گونه مطالب نیازمند داشتن معلومات فلسفی و عرفانی بالایی است
1ـ « جابر بن عبد اللَّه نقل كرده كه به پيامبر اكرم (ص) گفتم اوّل چيزى كه خداوند آفريد چه بود؟ فرمود نور پيامبرت كه از آن تمام خير و خوبيها را آفريد ؛

معناي متمهدي

در مباحث مربوط به ظهور امام زمان (عج ), (متمهديان ) به چه معنا است ؟

متمهديان، يعني كساني كه به دروغ ادعاي مهدويت كرده‏اند و خود را حضرت مهدي معرفي كرده‏اند. مانند كلمه متمارض به معناي كسي كه به دروغ خود را مريض معرفي مي‏كند؛ يعني، خود را به مريضي مي‏زند در حالي كه مريض نيست. افرادي مانند علي محمد شيرازي كه ابتدا ادعاي بابيّت نمود و سپس ادعاي مهدويت كرد و بعد ادعاي پيغمبري كرد، متمهدي ناميده مي‏شود.
نكته: اين كه همواره در طول تاريخ، گه‏گاهي عده‏اي ادعاي مهدويت كرده‏اند، خود دليل و نشانه‏اي است از اين كه اعتقاد به مهدويت و اين كه حضرت مهدي براي برپا نمودن عدالت قيام و ظهور خواهد كرد، امري مسلم و بديهي است در ميان مسلمانان بوده است.

موعود در ادیان

آيا اعتقاد به موعود و منجي اختصاص به مسلمانان دارد؟

[كامل از كد28758]
1 ـ عقيده به ظهور يك رهايي بخش بزرگ و برچيده شدن بساط ظلم و ستم از ميان انسانها، و حكومت حق و عدالت منحصر به اسلام نيست؛ بلكه يك اعتقاد اساسی در همه ادیان وحیانی و بلکه تقریبا اعتقادی عمومي و جهاني است كه چهره‎هاي مختلف آن در عقايد اقوام گوناگون ديده مي‎شود، و همه روشنگر اين حقيقت است كه اين اعتقاد كهن ريشه‎اي در فطرت و نهاد انساني؛ و در دعوت همة پيامبران، داشته است.